19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilişim Hukuku
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oya Günendi Yağan
Org: Ankara Barosu
Country:
E-mail: oyagunendi_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Alanur Ayhan
Org: Ankara Barosu
Country:
E-mail: alanur.ayhan_AT_ankara.av.tr

Yazar 3
Name: Nihad Karslı
Org: Ankara Barosu
Country:
E-mail: enkihukuk_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Fatih Öğmen
Org:
Country:
E-mail: fatih_ogmen_AT_yahoo.com

Yazar 5
Name: Yılmaz Patlar
Org: Ankara Barosu
Country:
E-mail: avukaty_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerbilişim, internet, siber güvenlik, istihbarat, erişim yasakları, unutulma hakkı, kişisel veriler
Özet
Hedefi:

Bilişim hukuku alanında farkındalığı arttırmak ve yeni uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlamak.
 
Kimler katılabilir:

Bilişim hukuku alanına ilgi duyan hukuk fakültesi mezunları ve öğrencileri ile 
üniversitelerin ilgili diğer bölümlerinin mezunları ve öğrencileri, akademisyenler,
bilişim uzmanları, bilgi güvenliği uzmanları.

Azami katılımcı sayısı:  30


PROGRAM:

1. GÜN

Bilişim Kavramlarına Giriş
Bilgisayar Organizasyonu
Temel Bileşenler
İşletim Sistemi ve Ağ Kavramı
Diğer Bilişim Sistemleri
Kriptografi
DIKW, 3A Kavramları
Bilişim Güvenliği, Tersine Mühendislik
İnternet Kavramı

Siber Güvenlik 
-Firewall, AntiVirüs gibi kavramlar
-‘Parola Kırma, sistemi ele geçirme’ gibi ağ kavramları
-DOS, DDOS gibi ‘saldırı/attack’ kavramları
-Portscan,  malware gibi ‘sızma/intrusion’ kavramları
-e-posta, doküman gibi ‘aldatma/deception’ kavramları
SSL, https Kavramları
Tor Sistemleri

2. GÜN

İstihbarat Teknolojileri ve İstihbarat Hukuku

Sosyal Medya ve Suç I
- Genel Olarak Bilişim Suçları ve Kavramlar
- Bilişim Sistemlerinden Elde Edilen Delilin Bilimselliği
- Bilişim Sistemine Yönelik Suçlardan Bazıları (Sisteme Girme, Sistemde Kalma, Sisteme Müdahale, Veriye Müdahale)

Kişisel Veriler Hukukuna Giriş

İş Hukuku Alanında Kişisel Verilerin Korunması

3.  GÜN

İnternet Erişim Yasakları

Sosyal Medya ve Suç II
- Bilişim Sistemi Aracılığıyla İşlenen Klasik Suçlar
- Sosyal Medyada Kanun Dışı İçerik Yayımlanması

Bilisim Sistemi Aracılığıyla İhlaller Bakımından 
- Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Çocuk Hakları Kavramları
- Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarının Dayandığı Temel İlkeler 

4.  GÜN

Unutulma Hakkı

Çocuk Hakları ve Siber Dünya

Başlıklar AB-Kurs
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
Digital Aktivizim, Siber Kültür, Nefret Söylemi, Unutulma Hakkı
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC