19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkModern Web ve PHP
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Çıtak
Org: Netsparker Ltd.
Country: TR
E-mail: omer.citak_AT_linux.org.tr

Yazar 2
Name: Uğur Arıcı
Org: Made by Sense
Country: TR
E-mail: m.ugurarici_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Eray Aydın
Org:
Country:
E-mail: eray_AT_labkod.com
Anahtar Kelimelerphp, modern web, api, web servis, saas, spa, javascript
Özet
KURSUN HEDEFİ

	PHP konusunda fikir sahibi olan kimselerin, modern webde PHP’nin yerini kavramaları ve kullanım örneklerini görmeleri hedeflenmektedir.
	Öncelikli olarak PHP ile nesne yönelimli geliştirme ile birlikte, tekrar kullanılabilir kod, paketleme ve dağıtım, composer, API, SaaS ve SAP konularına değinilecektir.

	
KURSA KİMLER KATILABİLİR
	
	Daha önce PHP kullanmış, temeli hakkında fikir sahibi olan, günümüz şartları ve imkanlarını geliştirme sürecine katabilecek şekilde kendini geliştirmek isteyen, web teknolojilerine ilgili ve sektördeki güncel teknik başlıkları merak eden kişiler katılabilir.

	
KATILIMCILARIN GETİRMESİ GEREKENLER

	Kendi bilgisayarları
	Bilgisayarları üzerinde PHP projelerini çalıştırabiliyor olmaları
	Aşağıdaki programların kurulu / çalışır halde olması
	PHP’nin en az 5.6 sürümü
	MySQL
	Apache ya da nginx

	
ÖN KOŞUL

	Daha önce PHP ile çalışmış olmaları (temel seviye bilgi)
	Web teknolojilerine ilgili olmaları
	

ÖZET
	PHP konusunda fikir sahibi olan kimselerin, modern webde PHP’nin yerini kavramaları ve kullanım örneklerini görmeleri hedeflenmektedir.
	Öncelikli olarak PHP ile nesne yönelimli geliştirme ile birlikte, tekrar kullanılabilir kod, paketleme ve dağıtım, composer, API, SaaS ve SAP konularına değinilecektir.


PROGRAM

	1. Gün, 1. Yarım Gün
	Karşılama ve Tanışma
	İletişim, İnternet ve Web Üzerine Bir Giriş
	Modern Web: Web Siteleri ve Web Uygulamaları
	Modern Webde Teknik: Tekrar Kullanım ve Dış Kaynakları Anlamak
	Paylaşım ve Açık Kaynak

	1. Gün, 2. Yarım Gün
	PHP Temelleri
	PHP ve Diğer “Dinamik Web” Dilleri
	PHP Gerçekten Ölüyor mu?

	2. Gün, 1. Yarım Gün
	Nesne Yönelimli Programlama
	Sayfa değil Modül Programlamak
	PHP’de Nesnelere Giriş

	2. Gün, 2. Yarım Gün
	PHP ile Nesne Yönelimli Programlama üzerine örnekler
	Sınıflar, Objeler, Genişletilmiş Sınıflar, İsim alanları
	Objeler Arası Kaynak Paylaşımı, Bağımlılık Sızdırma (Dependency Injection)
	Nesnelerde tasarım deseni:  MVC

	3. Gün, 1. Yarım Gün
	Tekrar Kullanılabilecek Paketler
	PHP’de Bağımlılık Yönetimi: composer
	composer’a Paket Geliştirmek Üzerine
	PSR-0 ve PSR-4 standartları

	3. Gün, 2. Yarım Gün
	Bir sürü paket içeren büyük paketler: Frameworkler
	Popüler Frameworkler
	Laravel ve Symfony ile hızlı kurulum, uygulama örnekleri

	4. Gün, 1. Yarım Gün
	Kodumuza başka sistemleri dahil etmek: API
	Kodumuza dışarıdan erişilebilsin: Web servisler
	API ve Web Servisi terimlerinin farkları
	Herkese lazımsa yapıp satalım: SaaS

	4. Gün, 2. Yarım Gün
	Modern Web Uygulamaları
	Arayüz ve uygulama çekirdeğinin ayrılması
	Web’de Masaüstü Deneyimi: SPA
	Javascript’e Giriş
	Genel Bakış ve Kapanış

Başlıklar AB-Kurs
Web Servisleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC