19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Uygulama Güvenliği ve Güvenli Kod Geliştirme
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mazlum Ağar
Org: Invictus Europe
Country: TR
E-mail: info_AT_mazlumagar.com

Yazar 2
Name: Kadir Çetinkaya
Org: Invictus Europe
Country: TR
E-mail: kadir.cetinkaya_AT_prodaft.com

Yazar 3
Name: Mücahit Karadağ
Org: Invictus Europe
Country: TR
E-mail: mucahit_AT_invictuseurope.com

Yazar 4
Name: Hasan Emre Özer
Org: Siber Asist
Country: TR
E-mail: hasanemre.ozer_AT_siberasist.com
Anahtar Kelimelerweb,pentest,security,guvenlik
Özet
 hedef:
Web uygulamalarındaki temel güvenlik zafiyetlerinin nasıl oluştuğu,
 bu zafiyetlerin saldırganlar tarafından nasıl istismar edildiği ve 
güvenlik zafiyetlerinin nasıl engellenebileceğinin anlatıldığı kurstur.


önkoşul: 
1. Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
2. Temel düzeyde Linux bilgisi
3. Herhangi bir web programlama diline orta ya da üstü düzeyde hakim olan.

 yazılım/donaım gereksinimi :
Katılımcılar kendi bilgisayarları ile kursa katılmalıdırlar.

 kapasire : 40

 kapsam 

I. Web Uygulama Teknolojisi
  a. Web protokolleri ve web sitelerinin çalışma mantığı
  b. İnternet tarayıcıları
  c. Web Uygulama Sunucusu
    i. Web uygulamalarının sunucuda çalışma mantıkları
    ii. HTTP Protokolü
    iii. T alep türleri
    iv. HTTP parametreleri
    v. HTTP başlık bilgileri 
      1. Çerezler
      2. CSP komutları, X- forwarded-for, ...
  d. Veri tabanı sistemleri
    i. İlişkisel veri tabanı sistemleri
    ii. Veri tabanı davranışları
    iii. İlişkisel olmayan (NoSQL) veri tabanı sistemleri
    iv. Web Uygulama Saldırıları
    v. Kullanıcı girdileri
    vi. Güvenlik testi araçları
       1. Firefox ve gerekli eklentiler
       2. ZAProxy, w3af, sqlmap, ...
    vii. OWASP Top #10
      1. Injection Saldırıları
         a. SQL Injection saldırıları ve tipleri
         b. Command Injection saldırıları
      2. Cross-Site Scripting
         a. Reflected XSS
         b. Stored XSS
         c. Dom based XSS
      3. Zararlı dosya yükleme saldırıları
      4. CSRF Saldırıları
      5. IDOR
      6. Oturum ve yetkilendirme zafiyetleri
      7. Hassas veri ifşası
      8. Doğrulanmamış yönlendirme zafiyetleri
      9. Yanlış Güvenlik Yapılandırılması
      10. Bilinen zafiyetli bileşenleri kullanma
   viii. Arka kapı oluşturma ve kullanma
   ix. Versiyon Yönetim Sistemlerini saldırgan gözüyle incelemek
      1. Web uygulamalarına yönelik DoS/DDoS saldırıları
      2. Caching mekanizmaları
      3. Dar boğazlara yapılan saldırılar
   x. Web uygulama güvenlik duvarları
      1. WAF nedir ?
      2. WAF saldırı tespit mantığı
      3. WAF atlatma yöntemleri
II. Güvenli Yazılım Geliştirme
  a. Yazılım güvenliği ve risk ilkeleri
  b. Güvenli yazılım geliştirme sürecine giriş
    i. Girdi kontrolü
     1. Blacklisting yaklaşımı
     2. Whitelisting yaklaşımı
    ii. Oturum yönetimi
    iii. Şifre politikaları
    iv. Erişim kontrolü
    v. Kriptoloji
    vi. Hata yakalama ve kayıt etme
    vii. Veri koruması
    viii. İletişim güvenliği
      1. Sunucu – Kullanıcı arası iletişim
      2. Sunucu – Sunucu arası iletişim
    ix. Sistem ve web sunucu ayarları
    x. Veri tabanı güvenliği ve veri tutarlılığı
    xi. Dosya yönetimi
  c. Yaşanmış örnekler
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC