19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkRuby 101
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Umurcan Gorur
Org: -
Country: TR
E-mail: mail_AT_ugorur.com
Anahtar Kelimelerruby, ruby101, ruby kursu
Özet
Hedef: Ruby programlama diline başlangıç sağlamak.

Kursa kimler katılabilir:
========================
Her hangi bir programlama dilini bilen ve kendini geliştirmek isteyen herkes


Önkoşul:
========
-Herhangi bir programlama dilini biliyor olmak.
-Nesne yönelimli programlama hakkında bilgi sahibi olmak.
-Temel linux bilgisine sahip olmak.
-30-40 dk. sürecek http://tryruby.org serisini bitirmiş olmak.

Greksinim:
==========
Ubuntu 14.04 sürümü kurulu olan laptop.

Azami katılımcı sayısı: 25

Program:
========

1. Yarım Gün:
=============

- Giriş

   -Ruby Felsefesi
   -Ruby'nin Genel Özellikleri
   -IRB ve Ruby Yorumlayıcısının Kullanımı
   -Ruby Paket Yöneticisi(RubyGems) ve Bundler
   -Ri, RDoc ve Dokümantasyon
   -Alternatif Paketler: Pry, Pry-Doc Kullanımı

 -Temel Kavramlar

   -İfade Yapısı ve Mantıksal İfadeler
   -Değişkenler, nil ve Sabitler
   -Operatörler ve Aritmetiksel İşlemler
   -Ekran girdi/çıktı işlemleri
   -Fonksiyonel Programlama, Metotlar ve Kapsam
   -Temel Kontrol Yapıları
   -Ruby programları hakkında diğer temel bilgiler

 2. Yarım Gün:
==============
  -Standart Ruby Nesneleri

    -Ruby'de her şeyin nesne olduğuna ilişkin ispatlar: 
     class, subclass, ancestors vb. metotlar
     kullanılarak Ruby'nin daha derin incelenmesi.
    -Sayılar
    -Metinler, Semboller ve Düzenli İfadeler
    -Diziler, Sözlükler ve Aralıklar

  -Kontrol Yapıları

    -Koşullu İfadeler(if, elsif, unless, case, ternaryoperator, …)
    -Döngüler(while, loop, for, …)
    -Diğer Yineleme Metotları

3. Yarım Gün: 
=============

 -Metotlar

   -Metot Oluşturma ve Çağırma
   -Parametre Kullanımı ve Farklı Yöntemler
   -Metotlardan Geriye Dönüş
   -Bazı Kullanışlı Metotlar


  -Bloklar, Proc ve Lambda

   -Bloklar ve Kullanım Amaçları
   -Blokların Metotlarla Birlikte Kullanımı
   -Proc ve Lambda Arasındaki Farklılıklar
   -Find, merge, map, sort, inject vb. blok kullanan metotlar

4. Yarım Gün:
============
  
  -Sınıflar

    -Nesne Yönelimli Programlama Temelleri
    -Sınıf Oluşturma ve Kullanma
    -Nesne Oluşturma ve Kullanma
    -Örnek Değişkenleri ve Metotları
    -Başlangıç ve Okuma/YazmaMetotları
    -Sınıf Değişkenleri ve Metotları
    -Sarmalama, Kalıtım, Çok Biçimlilik
    -Üst Sınıflara Erişime

5. Yarım Gün:
============

 -Moduller

  -Modül Oluşturma ve Kullanma 
  -Ad Alanları
  -load, require, extend ve include kullanımı
  -Kalıtıma Alternatif Yöntemler
  -Enumerable Modülünü İnceleme

 -İstisna Yönetimi

   -İstisna Nedir ve Nasıl Oluşur?
   -İstisnaları Yakalama
   -Kendi İstisna Sınıflarımızı Oluşturma ve Kullanma

6. Yarım Gün:
============

  -Dosya/Klasör ve Tarih/Saat İşlemleri

    -Dosya Yolunun Bulunması, Belirtilmesi
    -Dosyayı Okuma, Yazma vb.
    -Klasör İşlemleri
    -İleri Seviye Dosya ve Klasör İşlemleri
    -Tarih ve Saat İşlemleri

  -Çekirdek, STL ve Bazı Paketlerin İncelenmesi
 
    -Sınıflara Alternatif Olarak Yapıların Kullanılması
    -ActiveSupport
    -Konsol Uygulamaları hazırlamak için gli ve thor paketlerinin incelenmesi

  -Proje

    -Grupların belirlenmesi
    -Grupların yapacakları projelerin belirlenmesi

7. Yarım Gün:
============

     Projelerin yazılması

8. Yarım Gün:
=============

    Projelerin bitirilmesi, sunumları ve ödüller

Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC