19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitimi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zehra Sayın
Org: Meb- yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü
Country: TR
E-mail: zehrasayn_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerchair
Özet
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar –Teknoloji Destekli Ders anlatımı, Proje Tabanlı Öğretim yaklaşımı, AB projesi hazırlama atölyesi,

Bu faaliyeti başarıyla bitiren her kursiyerin aşağıdaki amaçları gerçekleştirmesi beklenmektedir;,
Bilgi toplumu ve yükselen değerler kavramını açıklar.,
Bilgi toplumunda eğitimin amacını ve önemini bilir.,
Eğitimde bilişim teknolojilerinin öğrenci merkezli kullanılması ve önemini kavrar.,
Eğitimde yenilikçi pedagojilerin tanımı ve önemini bilir.,
Dünyadaki yenilikçi eğitim yaklaşımlarından haberdar olur.,
Eğitimde yenilikçi yaklaşım uygulamalarında öğretmenin rolünü bilir ve kişisel becerilerinde kullanır, diğer öğretmenlere rehberlik yapar.,
Yenilikçi teknolojileri, yenilikçi pedagojiler ile kullanma becerisi kazanır.,
Eğitimde yenilikçi pedagojik yaklaşım süreçlerinde fiziksel ortam ve teknolojik düzenlenmeleri yapar.

Müfredatın öğretiminde web araçlarının yenilikçi pedagojik aktivitelerle öğretmenler tarafından kullanılmasına rehberlik eder.,
Ders konularının öğretmenler tarafından web araçlarıyla hazırlanıp sunulmasını sağlar.,

Öğretmenlerin ve öğrencilerin, yenilikçi pedagojilerle kendi öğrenmelerini yönetmelerine rehberlik eder.,
Öğrenme hikâyelerine dayalı ders planı hazırlamada güncel web araçlarının kullanılması gerektiğini bilir.


1. Gün, 2. Yarım Gün,
Web Araçlarının Yenilikçi
Oluşturulması,Müfredatın Öğretiminde Web
Araçlarının,Yenilikçi Pedagojik Aktivitelerle Öğrenciler,Tarafından Kullanılması,(Araçlar bilgisayarlarda uygulanacaktır),

2. Gün, 1. Yarım Gün,
GRPS destekli, açık alanda eğitsel bir oyunun tasarımı ve uygulaması
(Actionboand),

2. Gün, 2. Yarım Gün,
Öğrenme Senaryosu Yazma
çalışması,Öğrenme senaryosunun tanımı ve
önemi,Öğrenme senaryosu yazma süreci,Öğrenme senaryosunun
yazılımında güncel teknolojik araçların kullanılması,(Senaryo yazım süreci uygulamaları olarak anlatılacaktır),

3. Gün, 1. Yarım Gün,
Öğrenme Hikayelerine
Dayalı Ders Planı Hazırlamada Güncel Web Araçlarının Kullanılması,Öğrenme
aktivitelerinin tanımı, önemi ve ayrıntılı uygulanması,Katılımcı Gruplarının Ders İçeriğine Uygun Web Araçlarını Seçmesi, Kullanması ve bunları ders planı halinde hazırlaması,(Katılımcıların ders planlarını bilgisayarlarında hazırlayacaklardır),

3. Gün, 2. Yarım Gün,
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı,Eğitimde Proje
Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenin Rolü ve Kişisel Gelişimi için Uluslar Arası Proje Geliştirme Ortamlarının Tanıtımı,(Uygulamalı olarak gösterilecektir),

4. Gün, 1. Yarım Gün,
Blog tasarımı ve blogların eğitim amaçlı kullanımı.,Öğrenme günlüğü, portfolya tarasarımı,İletişim becerileri,(Uygulamalı olarak gösterilecektir),

4. Gün, 2. Yarım Gün,
Eğitime katılan grupların yaptıkları çalışmaları sunmaları ve değerlendirme süreci,Kapanış
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC