19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTers Kod Mühendisliğine Giriş
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ramazan Uysal
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ramazan.uysal_AT_ug.bilkent.edu.tr

Yazar 2
Name: Robin Dimyanoğlu
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: robindimyan_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Engür Pişirici
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: engur_AT_bilkent.edu.tr

Yazar 4
Name: Fatih Erdoğan
Org: PRODAFT
Country: TR
E-mail: fatiherdogan94_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTersine Kod Mühendisliği, Tersine Mühendlslik
Özet

Kursun hedefi

Çalıştırılabilir dosyaların izlediği yolu takip edebilmek, öğrenme merakı ve isteği uyandırabilmek ve bir topluluk oluşmasını sağlamak.

Katılımcılar için ön-şartlar

Temel programlama bilgisi (tercihen C) ön şarttır. Ayrıca, UN*X sistemlerde yolunuzu bulabiliyor olmanız dersin akışını kolaylaştıracaktır

Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım

VirtualBox kurulu bir bilgisayar getirilmesi gereklidir.

Azami katılımcı sayısı

25 - 30

Kapsanacak Konular

1. Gün, 1. Yarım Gün Mühendislik, tersine mühendislik ve tersine kod mühendisliği nedir? Nerelerde kullanılır? Legal midir? 1. Gün, 2. Yarım Gün Mimariler ve Dizayn Yaklaşımları Sistem Organizasyonu 2. Gün, 1. Yarım Gün Dosya Formatları Çalıştırılabilir Dosyalar Derleme Süreci 2. Gün, 2. Yarım Gün x86 Assembly’e Giriş Sistem Çağrıları Kütüphane Fonksiyonları Temel x86 Assembly Programlama 3. Gün, 1. Yarım Gün Statik Analiz Dinamik Analiz GDB ile Debug Sürecine Giriş 3. Gün, 2. Yarım Gün CrackME KeygenME 4. Gün, 1. Yarım Gün Stack Frame Oluşturulması Foksiyon Giriş ve Çıkış Rutinleri Geri Dönüş Değerinin Üzerine Yazılması Stack Buffer Overflow 4. Gün, 2. Yarım Gün Sırada Ne Var? Bu Alanda Örnek İleri Düzey Çalışmalar Kaynak Paylaşımı
Başlıklar AB-Kurs
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC