19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGerçek Veri Setlerinde Klasik Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Performans Analizi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Metin Bilgin
Org: Bursa Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: metin.bilgin_AT_btu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)metin_bilgin_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerMakine Öğrenmesi, Biyomedikal Veri, Weka
Özet

Bu çalışmada, Biyomedikal veri setleri üzerinde Klasik Makine Öğrenmesi (KMÖ) 
yöntemlerinin sınıflandırma performansları analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada UCI 
biyomedikal veri seti üzerinden 6 farklı veri seti edinilmiş ve WEKA programı içerisinde 
bulunan 6 farklı makine öğrenmesi ile sistem çalıştırılmıştır. Çapraz doğrulama yöntemi 
k=10 olacak şekilde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Klasik Makine Öğrenmesi 
yöntemleri içinde Sequential Minimal Optimization (Sıralı Minimal Optimizasyon-SMO) 
sınıflandırma doğruluğu için diğer beş yönteme göre daha yüksek performans 
göstermiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC