19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇocukların İnternet Kullanım Yetkinliklerinin Faktörlerinin Veri Madenciliği İle Tespiti
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gökhan Silahtaroğlu
Org: İstanbul Medipol Universitesi
Country: TR
E-mail: gsilahtaroglu_AT_medipol.edu.tr

Yazar 2
Name: Zehar Nur Canbolat
Org: İstanbul Medipol Universitesi
Country: TR
E-mail: zncanbolat_AT_medipol.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerKarar ağaçları, Veri Madenciliği, Çocuk, İnternet Kullanımı.
ÖzetTeknoloji, gelişmişliğin ve çağdaşlaşmanın bir ölçütü olarak insan hayatını kolaylaştırıp toplumsal gelişime olumlu katkı sağlarken diğer yandan da İnternetin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan bazı sorun ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Kontrolsüz İnternet kullanımı özellikle çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocukların İnternet imkânlarından etkin ve verimli bir şekilde yararlanması için İnterneti doğru ve bilinçli kullanmaları önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) projesi kapsamında 25 Avrupa ülkesinde yaşları 9-16 arasında değişen ve tamamı İnternet kullanan 24.210 çocuğun İnternet kullanım yetkinlikleri ele alınmıştır. Çocukların İnternet kullanımındaki yetkinlik ve becerilerini etkileyen en önemli faktörler, veri madenciliğinin sınıflandırma analizinin karar ağacı algoritmaları ile belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 9-16 yaş arası çocukların İnternet kullanım yetkinliklerini etkileyen faktörler, çocuğun yaşı ve yaşadığı ülke olarak ön plana çıkmıştır. Çalışma kullanılan yöntem ve bulgularıyla aynı verilerle yapılan önceki çalışmalardan farklılık göstermektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyas
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC