19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSınıraşan Bir Suç Olarak Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası İşbirliği
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Merve Erdem
Org: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Country: TR
E-mail: erdemm_AT_ankara.edu.tr

Yazar 2
Name: Gürkan Özocak
Org: Köksal&Partners Avukatlık Ortaklığı
Country: TR
E-mail: ozocak_AT_koksalpartners.com
Diğer Yazar(lar)02167001833
Anahtar KelimelerSınıraşan suçlar, siber suç, uluslararası işbirliği, adli yardımlaşma, suçluların iadesi
Özet
Geleneksel örgütlü suçluluğun ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişimlerle birlikte 
nitelik değiştirmesi neticesinde, sınıraşan suçlar kavramı ortaya çıkmıştır. 
Sınıraşan suçların küresel niteliği, ulusal bazda suçla mücadeleyi zorlaştırmakta 
ve devletler arası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Siber suçlar da, işleniş yöntemi ve 
etkileri bakımından, sınıraşan suçlardan biri olarak nitelendirilmektedir. 
Dolayısıyla, siber suçlarla mücadelede de, uluslararası işbirliğinin önemi açıktır. 
Bu çalışmanın amacı, siber suçlarla mücadelede, uluslararası işbirliğini sağlayan 
uluslararası ve ulusal araçları ele almak ve bu araçların etkinliğini değerlendirmektir.

Başlıklar Teknik Konular:
AB-Bildiri
Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC