19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTelsiz Duyarga Ağlarında Bir Çoklu Nesne Takip Senaryosu Benzetimi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fatih Mert
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatihmert1994_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Can Samed Kaşıkçı
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cankasikci1991_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: İlker Korkmaz
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilker.korkmaz_AT_ieu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)02324888258
Anahtar KelimelerTelsiz Duyarga Ağı, Duyarga, Benzetim, Nesne Takibi.
Özet
Telsiz Duyarga Ağlarında Bir Çoklu Nesne Takip Senaryosu Benzetimi


Telsiz Duyarga Ağı (TDA) uygulamaları günümüzde oldukça sık kullanılmakla birlikte çok 
sayıda küçük boyutlu duyarga (algılayıcı) düğümünün bir araya gelip ortak amaca yönelik 
bir dağıtık ağ oluşturması esasına dayanır. Bu duyargaların sınırlı enerjileri mevcuttur ve
 genel olarak ortamdaki basınç, nem, ısı, sıcaklık gibi ölçümlerde kullanılabilmektedir. 
Bu duyargaların gelişimi askeri alanlara dayanmış olsa da günümüzde endüstriyel ve sivil 
alanlarda da kablosuz duyargaların ve telsiz duyarga ağı uygulamalarının kullanımına sık 
rastlanmaktadır.

Bu çalışmada, telsiz (kablosuz) duyarga ağlarının yardımıyla önceden belirlenmiş bir alana 
giriş yapan yabancı nesnelerin saptanması ve takip edilmesi amaçlanmıştır. Nesne takibini 
gerçekleştirmek adına, duyargaların nesneyi hissettiği (algıladığı) anlardaki nesnenin konum 
bilgisi ana istasyona gönderilmiştir ve böylece yaklaşık bir yol (patika) grafiği çıkarılmıştır. 
Çalışmada kablosuz duyargalar ile koruma amacı güdülen bir sahaya giriş yapan çok sayıda 
nesnenin takibi üzerine bir senaryo benzetimi (simülasyonu) gerçekleştirilmiştir. 
Benzetim ortamı olarak OMNeT++ platformu kullanılarak elde edilen test sonuçları sunulup 
değerlendirilmiştir.

Başlıklar Teknik Konular:
3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC