19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKablosuz Akıllı Ev Sistemlerin Webde Görüntülenmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat Dener
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muratdener_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Yunus Özkök
Org: Tübitak
Country: TR
E-mail: yunus.ozkok_AT_tubitak.gov.tr
Diğer Yazar(lar)muratdener_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKablosuz Sensör Ağlar, Akıllı Ev Sistemleri, Web Arayüzü
Özet

Kablosuz Sensör Ağları Kullanılarak Geliştirilen Akıllı Ev Sistemlerinin Web Ortamında Görüntülenmesi


Akıllı ev ve binalar, elektronik ve bilgisayar teknolojilerini yoğun olarak kullanan, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan yapılardır. Akıllı ev sistemleri artık günümüzün bir mecburiyeti haline gelmiştir. Akıllı ev sistemleri hem kablolu hem de kablosuz olarak tasarlanabilmektedir. Fakat günümüzde kablolu cihazların yerini kablosuz ağların alması ile birlikte, bu teknoloji kablosuz olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kablosuz sensör ağlar, akıllı ev sistemleri için en uygun rolü üstlenmektedir. Bu çalışmada, akıllı ev sistemlerinde kablosuz sensör ağlardan gelen verilerin web ortamında görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, kullanıcı evini yer ve zaman gözetmeksizin izlemekte ve kontrol edebilmektedir.
Başlıklar 3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Mekansal Bilişim
Sistem ve Ağ Yönetimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC