19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkIoT Uygulamaları için Oluşturulan Sistemde Servisler
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nilgün İncereis
Org: okan üniversitesi
Country: TR
E-mail: nilgun.incereis_AT_okan.edu.tr

Yazar 2
Name: Bekir Tevfik Akgün
Org: okan üniversitesi
Country: TR
E-mail: tevfik.akgun_AT_okan.edu.tr
Diğer Yazar(lar)nilgunincereis_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerNesnelerin İnterneti, 5G, Servisler, Bulut Bilişimi
Özet

Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları için oluşturulan sistemde servislerin ve 
5G ağ teknolojilerinin kullanımı giderek artmaktadır. Bu çalışma, IoT için servisler 
ve 5G ağ teknolojileri bakımından akıllı bir sistem tasarlamayı amaçlamaktadır. 
Bu sistem için 5G Ağ teknolojilerinin, servislerin, IoT yapısının ve servis 
yazılımlarının özellikleri incelenmiştir.

Başlıklar AB-Bildiri
Bulut, Kuantum ve Yüksek başarım bilişimi
Yazılım Tanımlı Ağlar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC