19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYazılım Test Süreci ve Uygulama Örneği İle Süreç İyileştirme Çalışmaları ve Sonuçları
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayşe Betül Karagöz
Org: Kuveyt Türk Arge Merkezi
Country: TR
E-mail: aysebetulkaragoz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)ayse.karagoz_AT_kuveytturk.com.tr
Anahtar Kelimeleryazılım test, yazılım test süreci, hata yönetimi
Özet

Makalede yazılım testinden, yazılım testinin öneminden, yazılım test süreci literatür 
terimleri kullanılarak genel hatları ile anlatılmıştır.  Peşinden bir uygulama örneği 
verilerek tecrübeler paylaşılmıştır. 

Sonuç ve çıkarımlar kısmı sunularak tecrübelerden kazanılmış dersler ve sonuçlar 
paylaşılmıştır. Test süreçlerinin hemen değil zamanla olgun iyi seviyeye geldiği ve 
olgunluk seviyesi arttıkça kalitenin arttığı sonucuna varılmıştır.

Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC