19. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık5651 Uyumlu Erişim Denetim ve Kayıt Sistemi'nin özgür yazılımla gerçekleşmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kerem Erzurumlu
Org: Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Country: TR
E-mail: kerem_AT_linux.org.tr

Yazar 2
Name: Bülent Kandemir
Org: Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Country: TR
E-mail: kandemir28_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Tevfik Fikret Koloğlu
Org: Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksek Okulu
Country: TR
E-mail: kologlu52_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerHalka açık bilgisayar laboratuvarı, kablosuz erişim noktası, erişim denetimi, 5651 Nolu Yasa
Özet

Birçok eğitim kurumu, gerek eğitim süreçlerinin gerekliliği, gerekse öğrencilere daha 
iyi imkanlar sunmak amacı ile “halka açık” bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz erişim
 noktası hizmetleri vermektedir. Bahsi geçen bu hizmetler, bilgiye hızlı ulaşımın 
anahtar olduğu günümüzde, kullanımı kolay ve pratik olmakla birlikte beraberinde 
ülkemizde uygulanan 5651  sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 
Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun nedeni ile 
kurumlarda sıkıntılara neden olabilmektedir.

İlgili kanun kabaca “yasalara aykırı bir durum yaşandığında, eylemi gerçekleştiren 
kişilerin kimliğinin tespit sorumluluğunu ağ sorumlusu olan kişiye” bırakmaktadır. 
Bu bağlamda, “halka açık” bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz erişim noktası 
hizmetlerini kullanan kurumların bu laboratuvarların kimler tarafından kullanıldığını, 
kablosuz erişim noktalarına kimlerin bağlandığını takip etmek zorundadır.
Bu çalışma ile 150 kişisel bilgisayar sistemini “halka açık” bilgisayar laboratuvarı ve 
öğrencilerin cep telefonlarının internet erişimi için kablosuz erişim noktası hizmeti 
vermekte olan Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda uygulanmış
 olan özgür yazılım PacketFence tabanlı uygulama açıklanacaktır.


Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
İnternet Servislerinin çalıştırılması
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC