19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYapay Bağışıklık Tabanlı Bulanık Mantık ile TENS Modellenmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Işık
Org: Selçuk University
Country: TR
E-mail: hisik_AT_selcuk.edu.tr

Yazar 2
Name: Esra Şatır
Org: Düzce University
Country: TR
E-mail: esrasatir_AT_duzce.edu.tr

Yazar 3
Name: Handan Toprak
Org: Düzce University
Country: TR
E-mail: handantoprak45_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)handantoprak45_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerTENS, Üyelik Fonksiyonu Optimizasyonu, Yapay Bağışıklık, Klonal Seçim Algoritması.
Özet
Profesyonel sağlık hizmeti kuruluşları, birçok durumda ağrıyı 
azaltmak için TENS (Deri Üstü Elektriksel Sinir Uyarımı)
 yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntem, sinir uçlarını elektriksel 
akım ile uyararak ağrıyı azaltmaktan ibarettir. 
Bu zamana kadar TENS kapsamında yapılan çalışmalar,
 bu yöntemin insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkilerini
 incelemeye yönelik olmuştur. Bu çalışmada,
 Yapay Bağışıklık Sistemi  (AIS) ile TENS modellemesinde
 kullanılan Bulanık Mantık üyelik fonksiyonlarının 
optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
 çalışmanın amacı, Bulanık Mantık ile elde edilen 
ortalama karesel hata değerinin azaltılmasıdır.
 Bulanık Mantıkta kontrolünde,  Yapay Bağışıklık 
algoritmalarından olan Klonal Seçim ile, üyelik
 fonksiyonlarının optimum değerlerini elde 
etmek için her adımda arama, hesaplama ve
 değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle,
 Bulanık Mantık yönteminde uzman kişi tarafından 
gerçekleştirilen üyelik fonksiyonu belirleme
 işlemindeki olası hatalar azaltılmıştır.
 Bulanık mantık ile elde edilen en düşük
 ortalama karesel hata 5.05294 olmaktadır.
 Gerçekleştirilen çalışma ile bu hata 3.086584
 değerine düşürülmüştür. Bu, %38,915 değerinde
 bir hata azalmasına karşılık gelmektedir ve bu oran,
 TENS uygulaması esnasında herhangi bir doku 
zararına sebep olmamak açısından oldukça önemlidir.


Başlıklar AB-Bildiri
AB-Seminer
İnternet ve Medikal Bilişim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC