19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Madenciliği İle Diabetes Mellitus Hastalığı sebeblerinin Tespiti
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gizem Betül Şahin
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gb.sahin56_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Tuba Gökhan
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tubagokhan_AT_gazi.edu.tr

Yazar 3
Name: Aydın Çetin
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acetin_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)+905415450674 tubagokhan88_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerVeri madenciliği, WEKA, Sınıflandırma, Diyabet, Şeker hastalığı
Özet

Diabetes Mellitus (Diyabet hastalığı-DM); pankreasın yeterli insülin üretememesi 
veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan kronik 
bir hastalıktır. Uzun sürede kalp damar hastalıkları, göz hastalıkları, böbrek 
hastalıkları gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkarabilen bu hastalık, tedavi 
harcamalarının yüksekliği ve iş gücü kaybı nedeni ile hastaya sosyoekonomik yük
 getirmesinden dolayı diyabet önemli bir sağlık sorunudur. Diyabet, günümüzde 
yetişkinlerin yanı sıra küçük yaş gruplarında da sıklıkla ortaya çıkmaya başlamıştır.
 Bu durumda erken tanı birçok hastalıkta olduğu gibi diyabette de önem arz 
etmektedir. Tanı için idrar ve kanda çeşitli kimyasal testler yapılmaktadır. 
Bu çalışma kan testi ve kişiye ait fiziksel özellikler kullanarak veri madenciliği 
yöntemleri kullanılarak kişilerin diyabet hastası olup olmadıklarının belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. 


Yapılan bu çalışmada 392 kadın Dünya Sağlık Örgütü(WHO) kriterlerine göre test 
edilip veri seti haline getirilmiştir. Bu veri seti açık kaynak kodlu veri madenciliği 
yazılımlarından olan WEKA aracının farklı sınıflandırma algoritmaları karşılaştırılarak
 en iyi sonucu veren algoritma ile bu verilere göre diyabet hastası olup olmadıkları
 belirlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen veriler, belirtilen değerlerin diyabetin tanısı 
konusunda kısmen yetersiz kalsa da azımsanmayacak derecede de önemli rol 
oynadığını göstermiştir.


Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Medikal Bilişim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC