19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOkul Öncesi Çocukların Teknoloji Kullanımı ve Ailelerinin Bilinç Düzeyi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Büşra İmamoğlu
Org: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Country: TR
E-mail: busraimamoglu214_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Esmeray Öztürk
Org: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Country: TR
E-mail: esmerayozturk3_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Metin Kapıdere
Org: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Country: TR
E-mail: metin.kapidere_AT_inonu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05054197799
Anahtar KelimelerTeknolojik Alet, İnternet Güvenliği, Çocuk Güvenliği, Aile Bilinç Düzeyi
Özet

Günümüzde hızla gelişen dijital dünya ile birlikte teknolojik aletlerin ve internetin 
kullanımı büyük bir hızla artmaktadır. Bununla birlikte bu teknolojik aletlerin ve 
internetin kullanılmaya başlandığı yaş aralığı git gide düşmektedir. Bu dijital çağda 
doğup büyüyen çocuklarda bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletlerin ve internetin
 kullanımı birçok risk ve olumsuz etkiyi beraberinde getirebilir. Yasal olmayan, 
şiddet ve pornografik içeriğe sahip sitelere kolay erişim, oyunlara şiddetli bağımlılık 
başlıca riskler arasındadır.

Bu çalışmada, okul öncesi çocukların teknolojik aletleri bilinçsiz kullanım durumları
, çocukların teknolojik aletleri kullanım süre ve düzeyleri, kullanım amaçları, hangi
 teknolojik aletleri daha fazla kullandıkları, internet kullanım amaçları, internet 
kullanırken karşılaştıkları sorunlar, teknolojik aletleri kullanırken karşılaşabilecekleri
 riskli durumlar ortaya koyulmaya çalışılmış ve ebeveynlerin bu konu hakkındaki
bilinç düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Malatya ilinde bulunan anaokullarından 
seçilen 5-6 yaş aralığındaki çocuklar ve ebeveynleri üzerinde uygulanan bu 
çalışmada nitel sorulara yer verilmiştir. Öğrencilere yönetilen sorularda günlük 
hayatlarında bilgisayar, tablet, telefon ve internet kullanma sıklıkları ve sürelerinin
 evdeki bulunan teknolojik imkânları doğrultusunda öğrencinin merak ve ilgi 
düzeyine göre değiştiği görülmüştür. Çocukların evlerinde bilgisayar, tablet, telefon
 ve internet kullanımlarına ailelerin hangi seviyede izin verdiğini ve bu teknolojik 
aletleri kullanmalarına yardımcı olup olmadıklarını sorgulandığında öğrencilerin 
teknolojik aletleri genel olarak merak ederek kendi kendilerine kullanmayı 
öğrendiklerini ve ailede kendinden büyük olup teknolojik aletleri kullanmasını
 kendinden daha iyi bilen birinin kendisine yardımcı olduğu ve genel olarak ailelerin
 hafta içi ve hafta sonu değişebilen belirli saatlerde belirli olan internet sayfalarını
 kullanmalarına izin verdikleri sonucu çıkmıştır. Öğrencilerin internet kullanım 
amaçları genel olarak çizgi film izlemek, oyun oynamak üzerine yoğunlaşmaktadır
. Öğrenciler oyun oynarken çok eğlendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini dile 
getirmişlerdir. Genel olarak erkek çocukları strateji ve araba yarışı oyunlarını kız 
çocukları ise bebek oyunları tarzında oyunları tercih etmektedir. Çocuklar günlük
 olarak ailelerinin belirlediği internet kullanma sürelerini aştıkları zamanlar 
internette daha çok zaman geçirmek istediklerini ve kendilerini oyun oynamaya 
kaptırdıklarını dile getirmişlerdir. Ebeveynler ile yapılan görüşmelerde çoğunluğun 
evlerinde bilgisayar, tablet veya telefon ile internet bağlantısı yapılabildiğini ve 
çocukların da kullandıklarını söylemişlerdir. Evlerinde internet bağlantısı olanlardan
 aile/çocuk koruma kilidi uygulaması hakkında bilgisi olanların bu uygulamayı 
kullandıklarını ve çocukları için risk oluşturabilecek içerikteki sayfalara erişim engeli
 koyduklarını öğrenilmiştir. Ebeveynlerden hem anne hem baba çalışan bireyler 
olduğunda çocukları ile ilgilenme oranlarının düştüğü ve çocukların teknolojik 
aletler ve internet ile daha çok zaman geçirdikleri görülmüştür. Alınan cevaplar 
üzerinde yapılan analizler doğrultusunda ve konu ile ilgili yurtdışında yapılan 
araştırma çalışmaları da ele alınarak üzerinde durulması gereken hususlar ve 
alınması gereken önlemler incelenmiştir.

Sonuç olarak; ülkemizde bilgisayar tablet gibi teknolojik aletlerin ve internet 
kullanımının bu denli yaygınlaşıp, internet kullanımının katkılarının üzerinde 
durulduğu bir zamanda, çocukların bu olgulardan zarar görmemesi hususunda 
yetişkinlere önemli roller düşmektedir. Çocukların internet etkinliklerinin yer, 
zaman, nitelik ve süresini belirli kurallara bağlamak; internette gerçekleştirilen 
etkinlikleri çocuklar belli bir yaş ve olgunluğa gelene kadar denetlemek, 
bu etkinlikleri olabildiğince çocukla birlikte gerçekleştirmek; belli içerik ve web 
sitelerine erişimi sınırlandırmak için internet güvenlik araçlarını kullanmak gibi 
önlemlere başvurulabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda strateji oyunlarını küçük
 yaşta oynayan çocuklarda “şiddet” eğilimi daha fazla olmaktadır. İnternet ve oyun
 bağımlılık türünün çocuklarda hiperaktivite ve dikkat bozukluğunun, internet 
karşısında fazla vakit geçirmek depresyonu, yalnızlık hissini, sosyal ilişki kaybını 
arttırdığı, obezitenin internet kullanan çocuklar ve gençlerde hayli yaygın olduğu 
da yer almaktadır. Ayrıca, çocukların çevrim-içi etkinliklerden olumsuz 
etkilenmesini önlemek için gerekli düzenlemelerin yanı sıra bilinçlendirme 
çalışmaları da yürütülmelidir.


Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC