19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Medya Zekası Üzerine Bir İnceleme
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ferhat Kadir Pala
Org: Aksaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fpala_AT_aksaray.edu.tr

Yazar 2
Name: Kevser Çivi
Org: Aksaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kevsercivi_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerSosyal Medya Zekası, Sosyal Medya, İş Zekası, Sosyal Ağlar, Sosyal İş Zekası
Özet Sosyal medya günümüzde sadece pazarlama uzmanlarının değil, işlerin etkinliğini artırmak ve daha fazla kazanç elde etmek amacıyla her türlü teknoloji gruplarının da kullandığı bir alan haline gelmiştir. Sosyal Medya, şirketler ile müşterileri arasında tıpkı bir zincirin halkaları gibi sıkı ve sağlam bir bağ oluşturur. Söz konusu bağ, şirketlere büyük rekabet avantajı kazandırmasının yanında müşterileri hakkında birçok veriye ulaşmasını da kolaylaştırmaktadır. Buna rağmen, sosyal medyanın iş süreçlerinde etkin kullanımına ilişkin hala büyük yanlış anlaşılmalar mevcuttur. Bu çalışmada, sosyal medya zincirini daha açık bir şekilde ortaya koyabilmek için bu zincirin çeşitli varyasyonlarından yola çıkarak sosyal medya ve iş zekasının kombinasyonu olan Sosyal Medya Zekasının incelenmesi amaçlanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyas
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC