19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni Bir Web Tabanlı Eğitim Sistemi Ve Sertifikasyon Uygulaması
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Seda Demir
Org: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: sedanurdemir44_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Arzu Öndeş
Org: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: arzu.onds_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Çağatay Toptaş
Org: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: caga4434_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Metin Kapıdere
Org: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: metin.kapidere_AT_inonu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05054197799
Anahtar KelimelerUzaktan eğitim, bilişim teknolojileri programları, sertifika veren eğitimler, web tabanlı öğrenme
Özet
Geçmişten bugüne baktığımızda teknolojideki değişimler her alanı etkilediği gibi 
eğitim ve öğretim alanını da etkilemiş ve değişime uğratmıştır. Bilginin iletiminde, 
paylaşımında ve öğrenilmesinde teknoloji ile iç içe girmiştir. Günümüzde bilgi ve 
teknolojinin birlikteliğinden ortaya çıkan bir kavramda uzaktan eğitim kavramıdır. 
Uzaktan eğitim; farklı mekânlardaki ve zamanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim 
materyallerinin teknoloji aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim faaliyetidir. 
Uzaktan eğitim, farklı zamanda, farklı ortamlarda birden çok öğretmenin olduğu 
yada olmadığı, değişik yaşta ve öğrenme seviyesindeki bireylerle, farklı yöntem
 ve kuramlarla, farklı stratejilerle gerçekleşebilir.

Geleneksel eğitimin dışında kalan her öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak
 hazırlanmış içerikli eğitim sistemi uzaktan eğitim sayesinde gerçekleştirilmiştir. 
Yer ve zamandan bağımsız olarak kablosuz iletişim imkânı sayesinde bireylere 
eğitim süresinde hareket özgürlüğü sağlamaktadır. Uzaktan eğitimin, eğitim 
kurumlarında ders saatlerinde yer, zaman bakımından katılma imkânı olmayanlar, 
çalışanlar, askerler, farklı şehirlerde veya ülkelerde yaşayan hatta engelli, hasta 
ve suçlu insanlar için bile verilebilen bir eğitimi bünyesinde barındırır.
 Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber eğitim ve öğretim hizmetinin kalitesini 
arttırmak adına uzaktan eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Araştırmanın genel amacı uzaktan eğitim ile verilen eğitimlerin her kitleye hitap 
etmesi eğitimlere ulaşmada zorluk yaşamaması ve aldığı sertifika ile iş imkânının 
artması güncel programların özelliklerini bilmesidir. Alt amaçlar ise sağlanılan 
uzaktan eğitim platformunda verilen derslerin özellikle bilişim alanında okuyan
 öğrencilerin faydalanabilmesi, başka alanlarda olup bilişim gündemindeki 
programları takip edip iş hayatına transfer edebilmesi gibi alt amaçlar 
bulunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, evreni oluşturan bilişim teknolojileri alanında okuyan 
öğrencilere okul dışında faydalanabileceği eğitim verilmesi ve bu alanda kendini 
yetiştirmek istenen her bireye katılım imkânı sağlamasıdır. Bu amaçla uzaktan 
eğitim verebilme için yeni bir web sitesi oluşturulmuştur. www.uzakbilgi.com isimli 
sitenin, kullanıcı bilgi güvenliği 128 Bit Rapid SSL ile sağlanılmıştır. Sitenin hızlı ve 
aktif çalışabilmesi için en yüksek ölçekte hizmet verebilen için kaliteli bir Hosting 
hizmeti sağlayan sunucu kiralanılmıştır. Her kullanıcıya ait e-posta sistemi 
oluşturulmuştur. Talep eden kullanıcılar mail.uzakbilgi.com adresi üzerinden mail 
hizmetlerimizden faydalanabilecektir. Kullanıcıların sistem üzerinden ne kadar aktif
 kaldıkları ve katılım gösterdikleri incelenebilmektedir. Sitenin konu anlatımı görsel 
ve işitsel katılım göstermek isteyen bireyler için Video olarak verilmektedir. 
Sadece görsel olarak eğitim almak isteyen işitme engelli bireyler için Video ve 
Alt yazı hizmeti verilmektedir. Görme engelli bireyler için ise sesli olarak eğitim 
seçeneklerine yer verilmiştir. Eğitim alan her birey sormak istedikleri soruları sistem
 üzerinden yöneticilere ulaştırabilecek ve soruların cevapları ile birlikte site 
üzerinde yayınlanabilecektir. Her birey ödevler verilerek, aldığı eğitim sonrasında 
öğrendiği  bilgi üzerinde pratik yapması sağlanmaktadır. Kullanıcının yaptığı 
ödevleri sisteme  yükleyerek sertifikada değerlendirmesine katkıda bulunacaktır. 
Sistem üzerinde  belirli aralıklar ile vize ve final uygulaması yapılmaktadır. 
Buradan alınan sonuçlar  doğrultusunda kendini değerlendirmek isteyen bireylerin 
seviyelerini ölçülmesi ve sertifika almak isteyen bireylerin yeterlilik seviyesi 
belirlenmesine yardımcı olacaktır. Site üzerinden takip edilen ders anlatımlarında 
verilen ödevler değerlendirilir ve Sertifika puanlamasının  %30’u yapılan ödev 
değerlendirmesi üzerinden yapılır. 
Yapılacak vize sınavı Sertifika puanlamasına katkısı %25 oranında
 olmaktadır. Yapılacak final sınavında ise Sertifika puanlamasına katkısı %45 
oranında olmaktadır. Başarı puan ölçeklemesi %65 ve üzeri başarılı ve %65 oranın
 altında kalanlar ise başarısız olarak değerlendirilmiştir.

Yapı ve özellik bakımından Nicel değişkenler katılımcının aktif başarı puanı ile 
sertifika sağlanmasıdır. Değer değişkeni bakımından süreksiz değişken de ya 
başarılı olup sertifika alabilecek ya da başarısız olup sertifika kazanmaya hak 
verilmeyecek yani sadece sınırlı sayıda değerleri olacaktır. Neden ve sonuç 
değişkeni olarak bağımsız değişken uzaktan eğitim ile eğitimi sağlamak bağımlı 
değişken ise aktif ve başarılı katılım sağladığında sertifika verilmesidir. 
Düzenleyici değişken ise sınavlarda deneyimli olması, derslerde verilen ödevleri 
düzenli yapmasıdır.

Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Temel Bilimlerde Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC