19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYüz Algılama Alanındaki İnovasyonlarla Birlikte Fizyonomi İlmi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sahire Dogru
Org:
Country: TR
E-mail: sahire.dogru_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Emre Demir
Org:
Country: TR
E-mail: emmredemmir_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)emmredemmir_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerFizyonomi, yüz algılama, karakter özellikleri, sayısal görüntü işleme, yüz şekilleri
Özetİnsanlara ait fizyoloji, insan bedeni ve yüzüne ait özellikleri ve bunların insan karakteri ve kişiliğiyle ilgili çalışmalardır. Fizyonomi, tarih boyunca farklı toplumların hayatında büyük etkilere sahip olmuştur. Toplum içerisinde yer alan topluluklar, gruplar ve bireylere yönelik çeşitli durumlar hakkında karar vermede kullanılmıştır Falcılılıktan ziyade objektif bir bilim dalı olması ve bilimsel bir altyapıya sahip olması için modern teknolojiye, psikiyatristlerin ve bilim insanlarının yardımına ihtiyacı vardır.

Bu proje ve çalışmanın amacı, teknolojideki son gelişmelerle birlikte fizyonomiye yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu yüzden, fizyonomi alanındaki modern uygulamalar inovasyonlar ve tekniklerine ihtiyaç vardır.
Genel olarak bu çalışmada fizyonominin bir parçası olarak insanların yüz özellikleri ve modelleri ele alındı. İnsanların kişiliği ve karakteri hakkında tahminde bulunmak üzere yüz özelliklerini bulan bazı teknikler kullanıldı. Bu teknikler genel olarak, insan yüzü bulunduran videolar ve fotoğraflardaki yüz şekillerinin belirlenmesi için kullanılan clmtrackr javascript kütüphanesi ve modellemede kullanılan clmtools' a bağlı olarak geliştirilmiştir.
Bir fotoğraftaki yüzü algılama aşamasında, JavaScript kütüphanelerinde yer alan matematiksel matrislerin yardımıyla yüz algılanır ve bulunur. Daha sonraki aşamada algılanan yüz şeklinin koordinatları sayı dizileri kullanılarak belirlenir. Bu teknikler, insan karakteri ve kişiliği hakkında ipucu vermesi açısından fizyonomiye bilimsel bir yaklaşım ve objektiflik getirmektedir.

Başlıklar AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC