19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOtomatik Ses Tanıma: Türkçe için Genel Dağarcıklı Akustik Model Oluşturulması ve Test Edilmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Can Özbey
Org: İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
Country: TR
E-mail: can.ozbey_AT_ideateknoloji.com.tr

Yazar 2
Name: Salih Bayar
Org: İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
Country: TR
E-mail: salih.bayar_AT_ideateknoloji.com.tr
Diğer Yazar(lar)salihbayar_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerOtomatik Ses Tanıma, Makine Öğrenmesi, Türkçe Akustik Dil Modeli
Özet

Otomatik Ses Tanıma (Automatic Speech Recognition), bilgisayarlı dilbilim alanının 
önemli araştırma konularının başında gelmektedir. Problemin çözümünün makine 
öğrenmesi temelli olmasının yarattığı zorluk bir yana, her bir dil için ayrı bir eğitim 
seti ve dil modeli geliştirme zorunluluğu bu süreci daha da güçleştirmektedir. 
Yaptığımız çalışmada, açık kaynak kodlu bir ses tanıma kütüphanesi olan CMU 
Sphinx için, Türkçenin kendine özgü gramer özellikleri göz önünde bulundurularak 
Türkçe Akustik Dil Modeli geliştirilmiş, pratik yöntemler kullanılarak hızlı bir şekilde
 eğitim seti oluşturulmuş ve son olarak bu model yeni bir değerlendirme 
algoritmasıyla test edilmiştir.


Başlıklar AB-Bildiri
Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade özgürlüğü
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC