19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye'de Şirketlerin Öğrenme Teknolojileri Kullanım Durumu
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Murat Hançer
Org: Enocta
Country: TR
E-mail: ahmet.hancer_AT_enocta.com
Diğer Yazar(lar)05322421128
Anahtar Kelimelere-öğrenme, ÖYS, Sanal Sınıf, Mobil Öğrenme, Sosyal Öğrenme
Özet
Bu bildirinin amacı, şirketlerde öğrenme teknolojilerinin hangi alanlarda ve ne 
şekilde kullanıldığını ortaya koymaktır. Bununla birlikte fırsatlar ve sorunlar ortaya
 konulmaya çalışılacaktır.

2014 yılı şirket öğrenme teknolojileri verileri, teknik ve mesleki eğitimler, bilişim 
teknolojileri ve  yazılım/ekran eğitimlerinin en çok kullanım olan alanlar olduğunu 
göstermektedir. Bu alanları, oryantasyon ve profesyonel gelişim eğitimleri takip 
etmektedir. 

Şirketler tarafından 2015 yılında en çok tercih edilen konu başlıkları, bilişim 
teknolojileri ve Microsoft Office eğitimleridir.  talepleri göze çarpmaktadır. 
Aynı yıl şirketler tarafından en çok tercih edilen profesyonel gelişim eğitimleri 
içerisindeyse, liderlik ve yönetim beceriler, satış ve müşteri yönetimi eğitimleri, 
iletişim, zaman yönetimi ve beden dili gibi eğitimler dikkat çekmektedir.

2015 itibariyle, şirketlerin öğrenme teknolojilerini kullanım modelleri ise, %95 gibi,
 ağırlıklı bir oranla bulut teknolojileri olmuştur. Öğrenmenin geleceği tamamıyla 
bulut üzerinde olacak gibi görünmektedir.
Yine 2015 yılı itibariyle öğrenme teknolojileri ile ilgili olarak şirketler tarafından 
kullanılan içerik/malzeme tipleri de şu şekildedir. Mobil içerikler hala %2'ler 
seviyesindedir. Oyun tabanlı içerikler uygulamaların %1'e yakın bir kısmını 
kapsamaktadır. Ses dosyaları %2, okuma materyalleri %4 ve video içerikler %13 
ağırlığa sahiptir. Bununla birlikte animasyonlu, etkileşimli, geri bildirim ve 
soru-cevap etkileşimleri içeren içeriklerin kullanımdaki payı, %79'lar seviyesindedir.
 Artan mobil kullanımı ile mobil içerikler, video ve mikro içeriklerin önem kazanacağı
 görülmektedir.

Şirketlerde öğrenme teknolojilerinin en yaygın kullanıldığı sektörler; bankacılık, 
sigorta, Telekom, ilaç/sağlık, perakende ve yeni yeni üretim sektörüdür. 
Bununla birlikte şirketlerin öğrenme uygulamalarında öğrenme teknolojilerinin 
ağırlığı hala istenilen seviyede değil ve farklı sektör ortalamalarına rağmen 
Türkiye'de %5 civarındadır. Bu oranın Avrupa ve Amerika'da %40-%60 aralığında 
olduğu araştırmalarda ortaya konulmuştur.

Şirket öğrenme teknolojilerindeki sevindirici kullanım verilerinden bir tanesi, 
şirketlerin özellikle sosyal sorumluluk amacıyla vatandaşa ve gençlere yönelik 
öğrenme teknolojileri projelerine hız verdikleri verisidir. 2015 itibariyle şirketlerin, 
toplamda 200.000 kişiye yakın kişiye öğrenme teknolojileri ile ulaştıkları 
bilinmektedir.

2015 yılı şirket öğrenme teknolojileri uygulamalarını yöneten ekiplere baktığımızda,
 alan eğitimi almış ve akademik olarak yetişmiş BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi)bölümü mezunlarının ağırlıklarının arttığı görüşmektedir. 
Bu alana daha fazla gencin yönlenmesi ve istihdam edilebilir aday eğitimlerinin 
üniversite yıllarında sunulması önem kazanacaktır.
Elbette kurumlarda öğrenme teknolojileri alanında bir dizi sorun da yaşanmaktadır. 
En önemli sorun eğitim ve gelişimin üst yönetim ve kurum stratejileri açısından 
yeterince değerli ve önemli olmaması. TEGEP (TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu 
Derneği) ve benzeri sivil örgütler, sektörün Amerika ve Avrupa’dakine benzer bir 
değere ve öneme ulaşması için çalışmaktadır. Eğitim birimlerinin, şirketlerinin 
stratejisini derinlemesine anlaması, iş hedefleri, pazar, rekabet vb terimlerle içli 
dışlı olması, bu terimleri kullanması ve stratejik olarak yönetim masasında yer 
alması kritik bir konudur. İkinci sorun çalışanların e-öğrenmeye ve eğitime bağlılık
 ve sadakatlerinin sağlanmasıdır. Üçüncü sorun, eğitim bütçelerinin kriz anında 
hemen kesilmesidir. Dördüncü sorun, yetkin eğitim ve e-öğrenme uzman ve 
yöneticilerin temini, eğitimidir. Beşinci sorun, yetkin dış eğitmen ve eğitim firması, 
içerik teminidir. Altıncı sorun, eğitimin etkinliği ile ilgili doğru veri ve raporlama 
eksikliğidir.

Peki şirketlerin öğrenme teknolojileri gündemi nedir?
İhtiyaç Anında, Kendi Hızında Öğrenme
Öğrenmenin İş Sonuçlarına Etkisi
Öğrenen Destek Sistemleri
Giyilebilir Teknolojiler,  
Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik
Lokasyon Bazlı Öğrenme
Sosyal Öğrenme
Simülasyonlar ve Oyunlar
Video
Akıll Öğrenme Ortamları
Büyük Veri ve Öğrenme Analitiği
Oyunlaştırma
MOOC's/SPOC
Mobil Öğrenme

Sonuç:
İK ya da eğitim & gelişim birimlerinin artık sadece e-öğrenmeye geçme ya da 
teknolojiyi daha yoğun kullanma kararı alması yeterli değil. Stratejik bir bakış açısı 
şart: Kurumun hedefleri analiz edilmeli, bunlara uygun gelişim ihtiyaçları ortaya 
konmalı. Bu konudaki akademik kaynaklar, literatür, başarılı uygulamalar çok iyi analiz 
edilmeli. Ardından kurum olarak çalışanların iş başvurusu sürecinden 
başlayarak farklı seviyelere yükseleceği adımlara kadar eğitim & gelişimin 
sağlayacağı katkının ortaya konması gerekiyor. 


Öte yandan eğitim taleplerine de eskisinden farklı yaklaşmak gerekiyor:
 Günlük hayatımızdaki bilgi bombardımanına paralel olarak bir öğrenme 
deneyimi tasarlamak çok önemli. Bu tasarımın içinde sınıf dersleri, 
uzaktan eğitim, mobil araçlar yer almalı. Bireylere bazı projeler verilerek 
sorumluluğu alması, bu çalışmalarla üretilen projelerin meslektaşlarla 
paylaşılması, sonra sınıf ortamında tartışılması, ardından öğrenmenin 
yine sahada devam etmesi sağlanmalı. Öğretmenlerin sadece sınıf 
ortamlarında değil tüm gelişim süreçlerinde rol aldığı, öğrenenlerin de
 öğretenlere bir şeyler öğrettiği bir kurguyu tasarlamak gerekiyor. 

Bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor: Eğitim birimleri olarak 
çalışanlarımızın bireysel farklılıklarına, tercihlerine hiç olmadığı kadar 
daha fazla vakit ayırmalı ve dikkat etmeliyiz. Kişiselleşmiş öğrenme
 ortamları sunmak çok önemli. Ve tüm bunların yanısıra, eğitim ve İK
 profesyonelleri olarak teknolojinin guru’su olmak durumundayız.
 En az çalışanlarımız kadar gelişmelere hakim olmamız, bu gelişmelerden 
nasıl faydalanabileceğimizi bilmemiz çok önemli. 


Uzaktan eğitim gerçek anlamda bir devrimdir. Öğrenme sürecinde, 
en önemli iki aktörün, öğrenenin ve öğretenin, rollerinin değiştiği, 
zaman zaman bir birlerinin rollerine büründüğü, tüm ezber kalıpların 
değiştiği, dönüştüğü bir devrimdir.

--Uzaktan eğitimde, öğrenme kişinin sorumluluğundadır. Bu açıdan bakıldığında, 
kişinin gelişimi için daha çok sorumluluk alması, farkındalığını artırması, 
ihtiyaçlarını tespit etmesi ve gideceği yolu, gerekli destekle, belirlemesidir.
 21. yüzyıl becerisidir uzaktan eğitim ve kaçış yoktur.

-Uzaktan eğitim, öğrenme süreçlerinde öğretenlerin, öğreten kurumların daha 
çok sorumluluk alması demektir aynı zamanda. Öğrenme sürecini uzaktan değil, 
çok yakından takip etmesi demektir. Kişinin gelişimini her an gözlemlemesi, kişi 
daha farkına varmadan gelişim için araç, gereç sunması, kişiye sürekli destek 
olması demektir. Etkin öğrenme süreci kurgulamak, uygulamak demektir. 
Hem de hiç kolay ve hızlı olmadığı kadar.

-Uzaktan eğitim, çok sayıda kişiye, kitlelere, en kaliteli, en iyi içeriği, aynı fırsat 
eşitliği ile sunmak demektir. Öğrenmede sınırların ortadan kalkması, 
öğrenmenin özgürleşmesi, esnekleşmesi, açık olması demektir.

-Uzaktan eğitim, artan öğrenme kaynakları, daha açık bir öğrenme ortamıyla 
öğretenler açısından daha iyisini sunma yarışıdır. Öğretenlerin kendilerini 
sürekli yenilemeleri, geliştirmeleri, öğrenme sürecini daha verimli, daha etkin 
kılmaları demektir. Herkesin, öğreten ve öğrenen, kazandığı bir oyundur.

-Uzaktan eğitim öğretenlerin yön veren, koç olduğu, öğrenenin zaman zaman 
konu uzmanına dönüştüğü rollerin ve sahnenin sürekli devinim gösterdiği bir 
modeldir. Değişimin, gelişimin bizzat kendisidir.

-Uzaktan eğitim, bireylerin, toplumun ve ülkenin özgürleşmesi, düşünce 
dünyasının zenginleşmesi, hayatın daha çok içine girmesi demektir. 
Dün ve bugün arasında, gelişim adına çok şey koymak demektir.

Kaynakça:

-	GlobalMobileLearning(dragged)1_Chapter 10_Location Based 
       Learning_QingTan_Nashwa El-Bendary
-	http://www.ambientinsight.com/Resources/Documents/AmbientInsight-2011-2016-Worldwide-Location-based-Learning-Market-Overview.pdf
-	http://www.connectedvivaki.com/internet-ve-mobil-pazar-istatistikleri-2014-q2-turkiye-raporu/
-	http://www.tk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik14_3.pdf
-	http://www.dailymotion.com/video/x21kjw2_turkiye-de-akilli-telefon-ve-tablet-penetrasyonu-ne-seviyede_people
-	http://www.slideshare.net/socialtech/20-hot-locationbased-apps-and-services-you-should-know-about-12841489 
-	E.Bozkurt, Eğitimde Değerlendirmenin Gerekliliği, Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:4, 1995
-	RICK M. (1995) “The Four Levels of Evaluation”, Sales and Marketing Management, Jun, 147, 6, 66. 
-	http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm adresine 7.12.2014 tarihinde erişildi.
-	http://www.huseyinkomurcuoglu.com/tr/newpage-10 adresine 7.12.2014 tarihinde erişildi.
-	Jack Phillips ve Patricia Pulliam Phillips, Show Me the Money: How to Determine ROI in
-	People Projects, and Programs, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2007.
-	Jack Phillips ve Patricia Pulliam Phillips, Measuring Return on Investment in HR, A Global
-	Initiative for HR Strategy, Strategic HR Review, 2002.
-	www.astd.org
-	www.enocta.com
-	Açık ve Uzaktan Öğrenme - Cengiz Hakan Aydın - PEGEM AKADEMİ - 2011
-	Uzaktan Eğitim - Prof.Dr.Zeki Kaya - PEGEM A YAYINLARI - 2002
-	Türkiye'de Açık ve Uzaktan Yükseköğretim - A. Ekrem Özkul
-	Online Distance Education, Towards a Research Agenda, Edited by Olaf Zawacki-Richter and Terry Anderson, 2014
-	(Chapter 2) Educational Standards for Mobile Learning and Mobile Application Development, 
-	Judy Brown, Michael Hruska, Andy Johnson and Jonathan Poltrack
-	(Chapter 5) Design of Contextualised Mobile Learning Applications, Marcus Specht
-	(Chapter 7) Mobile Learning: Location, Collaboration and Scaffolding Inquiry, Eileen Scanlon
-	http://www.skillsoft.com/infographic/mobile-learning-strategy-infographic.pdf
-	http://www.skillsoft.com/assets/white-papers/MobileStrategy_Paper.pdf
-	Nilgün Özdamar Keskin, ‘Mobil Öğrenme ve Teknolojileri’, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Bölümü.
-	 http://www.elearningguild.com/research/archives/index.cfm?id=132&action=viewonly
-	Nilgün Özdamar Keskin, ‘Mobil Öğrenme Modelleri’, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Bölümü.
-	http://www.skillsoft.com/assets/brochures/brochure_mobile_learning.pdf
-	ASTD State of the Industry Report 2013
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC