19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğrenmenin Geleceği
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cengiz Hakan Aydin
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerAçık ve uzaktan öğrenme, uzaktan eğitim, açıköğretim, eğilimler
ÖzetBu panelin temel amacı katılımcıların açık ve uzaktan öğrenme alanı uygulamalarında ve araştırmalarında yaşanan eğilimler ve yakın gelecekte yaşanabilecek sorunlar konusunda bilgilendirmektir. Panele, ülkemizde açık ve uzaktan öğrenme hizmeti veren kurumlarında görevli beş uzmanın katılımıyla gerçekleştirilecektir. Panelin temel hedef kitlesi özellikle açık ve uzaktan öğrenme alanında araştırma yapmak isteyen lisansüstü eğitim öğrencileri, akademisyenler, uzaktan program ya da ders açmak isteyen öğretim elemanları ve bu tür ders ya da programlarda idari personel ve yöneticilerdir.
Başlıklar AB-Panel
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC