19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Servislerinde Güvenlik
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mirsat Yeşiltepe
Org: Yıldız Technical Univercity
Country: TR
E-mail: mirsaty_AT_yildiz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerweb servisleri, guvenli
Özet

amaç:
Güvenlik mekanizmalarına web servisleri yönüyle bakmak.

yazılım/donanım gereksinim::
Kendi PC’si. Visual stdio kurulu olmalıdır.


kapsam:
Web servis mantığı ve özellikleri
Webserviskimlik doğrulama
Web sevislerinde koruma parametrelerinin özellikleri
 Web servis mesaj seviye ve iletişim seviyesinde güvenlik

Başlıklar AB-Seminer
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC