19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGoogle Summer of Code Deneyimi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Canberk Koç
Org: Kripton
Country: TR
E-mail: canberkkoc_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Çağrı Ulaş
Org: Kripton
Country: TR
E-mail: cagriulas_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelergsoc,özgür yazılım,google,debian
Özet
Konuşmanın genel amacı sürekli sorulan soruları 
cevaplandırmak ve proje sırasında karşılaşılaşılan 
zorlukları aşma yolları hakkında bilgilendirmektir. 
Adaylara sorumlularla iletişime nasıl geçileceği
 Google'ın istekleri hakkında ipuçları sunmayı 
amaçlamaktadır. Projeye katıldıktan sonra bize 
gelen soruları cevaplandırmanın yeterli olmadığını 
düşünerek ilgilenen adayların birebir sorularını
 cevaplandırma onları cesaretlendirmek ve 
ülkemizden katılan sayısını arttırmak için böyle 
bir konuşma yapma fikri oluşmuştur.

Başlıklar AB-Seminer
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC