19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğrenme Analitiği Boyutlarının ve Modellerinin İncelenmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Birol Çiloğlugil
Org: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: birol.ciloglugil_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)birolciloglugil_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÖğrenme Analitiği, Öğrenme Analitiği Modelleri, E-Öğrenme
ÖzetE-öğrenme alanının en güncel çalışma konularından birisi olan öğrenme analitiği, eğitsel veri setlerini kullanarak öğrenme sürecinin çeşitli yollarla desteklenmesini hedeflemektedir. Günümüzde eğitsel veri setlerinin çoğalması sayesinde, öğrenenlerin, eğitmenlerin ve eğitim kurumlarının her birisinin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini sağlayan önceden tahminleme ve harekete geçme yapılarının etkin olarak kullanılması öğrenme analitiği sayesinde mümkün olabilmektedir. Öğrenme analitiği; yapay zeka, makine öğrenmesi, veri madenciliği ve istatistik gibi alanların bir araya gelmesi ile oluşan çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Öğrenme analitiği; veriler, kullanıcılar, amaçlar ve yöntemler gibi değişik boyutlarda ele alınarak incelenmekte ve bu boyutlar sırasıyla ne, kim, neden ve nasıl sorularına cevap aranarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, öğrenme analitiği boyutlarının nasıl bir araya getirileceğine dair genel amaçlı modeller de önerilmektedir. Bu bildiride, öğrenme analitiği boyutları ve öğrenme analitiği için önerilen genel amaçlı modeller incelenmektedir. Alandaki güncel çalışmalar dikkate alınarak her boyutun yapısı ve bileşenleri açıklanmakta ve bu boyutların önerilen genel amaçlı modellerdeki yeri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC