19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMucor miehei ile Rennin Üretiminde Süt Pıhtılaştırma Aktivitesi için Deneysel Tasarım
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuz Akpolat
Org: Muğla Sıtkı Koçman University
Country: TR
E-mail: oakpolat_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hakan Ayhan
Org: Muğla Sıtkı Koçman University
Country: TR
E-mail: hayhan48_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Fatma Ayhan
Org: Muğla Sıtkı Koçman University
Country: TR
E-mail: fayhan_AT_mu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)oakpolat_AT_mu.edu.tr
Anahtar KelimelerDesign-Expert, Merkezi kompozit tasarım, Maksimum süt pıhtılaşma aktivitesi, Mucor miehei, Optimizasyon, Rennin
Özet

Deney tasarımı en genel anlamda, deney sonucunu etkileyen faktörleri ya da 
parametrelerin hangi etmenlerden oluştuğunun öncelikle belirlenmesi ve bu 
faktörlerin alabileceği olası değerler çerçevesinde o deneye ilişkin akışın yani 
gerçekleştirilme sürecinin kurgulanmasıdır. İstatistiksel olarak deney sonuçlarının 
değerlendirilmesi sırasında iki faktörün karşılaştırılmasında en temel yaklaşım 
ortalamaların karşılaştırılmasını içerir. İkiden fazla farklı yöntemin 
karşılaştırılmasında ise sapmaların karşılaştırılması yani varyans analizi kullanılır. 
Ancak çok sayıda etmen ve bu etmenlerin birbirleriyle etkileşimleri söz konusuysa
 bu tür deneyler önceden tasarlanmalıdır ve bunun için farklı deney tasarım 
yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede yapılan tarama tasarımları deneysel 
çalışmalarda sonucu etkileyen önemli faktörleri belirlerken, optimizasyonla da bu 
faktörlerin en iyi değerleri saptanır. Sunulan çalışmanın amacı da, mantara bağlı
 süt pıhtılaşma aktivitesi üzerine fermantasyon koşullarını Mucor miehei için 
kesikli üretim koşularının verilerini kullanarak araştırmaktır. 
Deneysel sonuçların modellenmesi, Design-Expert yazılımını kullanarak 
Box-Wilson central kompozit deneysel tasarımı ile incelenmiştir. 
Çalışmada, üretim faktörleri; yani sentetik besi ortamının başlangıçtaki
 D-glikoz ve amonyak konsantrasyonları, pH, sıcaklık, çalkalama hızı ve 
aşılanma oranı, maksimum süt pıhtılaşma aktivitesi olan MMCA'yi 
hesaplamak için ikinci dereceden bir polinom modeli göz önüne alınmıştır.

Başlıklar AB-Bildiri
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC