19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBir web sayfası bileşenlerinin yerleşiminin kısa süreli hafıza kapasitesi üzerine etkisi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mohammed Alsadi
Org:
Country:
E-mail: mehmet.alsadi_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Emre Akadal
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emreakadal_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Serra Çelik
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serracelik_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Çiğdem Erol
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cigdemsel_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Sevinç Gülseçen
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sevincg_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)emre.akadal_AT_istanbul.edu.tr
Anahtar KelimelerWeb, web sayfası, kullanılabilirlik, kısa süreli hafıza
Özet
İnsan beyni, kısa süreli hafıza ile 7±2 birim bilgi saklayabilmektedir (Miller, 1956). 
Kapasitedeki bu kısıt sebebiyle, hatırlanması güç durumlar gruplanarak ya da kişi 
tarafından anlamlı olan başka referanslarla eşleştirilerek hatırlanabilmektedir. 
Bu hatırlama yöntemi, iyi bir tasarım gerçekleştirmek için uyulması gereken kurallar
 içerisinde yer almaktadır (Shneiderman ve diğ., 2016). Görsel öğelerin insan algısı
 üzerinde oluşturduğu etkiyi ortaya çıkaran Gestalt Prensipleri, Wertheimer (1923) 
tarafından önerilmiş ve Köhler (1929) tarafından geliştirilmiştir. Prensipler bir 
psikoloji konusu olmasına rağmen bilgisayar arayüzleri için de fayda sağladığı 
görülmüş ve kullanılması önerilmektedir (Çağıltay, 2011). Bilgisayar yazılımlarında
 benzer işleve sahip buton ve benzeri elementlerin bir arada bulunması, internet
 sayfalarının bileşenlerinde benzer ve tamamlayıcı şablonların kullanılması gibi 
örnekler bu yöntemin birer sonucudur. Çalışma içerisinde, bir web sayfasının kısa
 hafızada tutulmaya ne kadar uygun olduğu; hangi durumlarda kısa süreli hafızanın
 yetersiz kaldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Gerçekleştirilen test; insan-bilgisayar etkileşimi laboratuvarı 
(İst. Üni. İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı - http://hcilab.istanbul.edu.tr ) 
koşullarında bir göz izleme cihazı yardımıyla seçilen 10 deneğin verilen görevleri 
gerçekleştirmesi ile sağlanacaktır. Görevleri tamamlayan bireylerden, 
web sayfasının görsel bir şablonu üzerinde sorulan bileşenlerin yerini hatırlaması 
istenmektedir. Elde edilen laboratuvar verileri nicel verilerle desteklenerek nitel 
olarak incelenmiş, raporlanmış ve yorumlanmıştır.

Kaynaklar
Çağıltay, K. (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: 
  Teoriden Pratiğe

Köhler, W. (1929). Gestalt Psychology. New York: Liveright.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: 
  Some limits on our capacity for processing information. 
  Psychological review, 63(2), 81.

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., and Elmqvist, N., 
 Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer 
 Interaction: Sixth Edition, Pearson (May 2016) http://www.cs.umd.edu/hcil/DTUI6

Wertheimer, M. (1923/1938). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. 
  Psychologische Forschung, 4, 301-350.
 (Excerpts translated into English as 'Laws of organization in perceptual forms' in 
 W.D Ellis (Ed.), A source book of Gestalt psychology. New York: Hartcourt, Brace 
 and Co., and as 'Principle of perceptual organization' in D.C. Beardslee & Michael 
 Wertheimer (Eds.), Readings in Perception, Princeton, NJ: 
 D. Van Nostrand Co., Inc.).

Başlıklar AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC