19. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİlköğretim Düzeyinde Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir Bakış
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şenol Saygıner
Org: Mustafa Kemal Üniversitesi
Country: TR
E-mail: snlctlk_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hakan Tüzün
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: htuzun_AT_hacettepe.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ssayginer_AT_mku.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgisayar programlama, programlama eğitimi, ilköğretim.
Özet
Programlama eğitimine tüm dünyada ağırlıklı olarak lisans düzeyinde yer 
verilmektedir. Ancak son zamanlarda, özellikle gelişmiş ülkelerde, yazılımı 
sevdirmek, öğrencilerin programlama becerilerini geliştirmek ve bu sürece 
öğrencileri daha erken yaşta başlatarak programlama eğitimini daha geniş 
bir alana yaymak maksadıyla birtakım düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu süreçte bazı ülkeler ilköğretim müfredatlarında yer alan bilişim dersi 
içeriklerini güncellerken, bazıları ise ilköğretim müfredat programına çeşitli 
kademelerde programlama derslerini ilk kez dâhil etmektedirler. 
Ayrıca ülkeler arasında programlama eğitiminin verildiği sınıf düzeyi de
 farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, ülkelerin programlama 
eğitimine müfredat programlarında nasıl yer verdiğini ortaya koymak ve ülkeler 
arasında programlama eğitimi açısından oluşan farklılıklara ışık tutmaktır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda “Yurt dışında ve yurt içinde ilköğretim
 düzeyinde programlama eğitimi nasıl verilmektedir?” sorusuna yanıt 
bulunmaya çalışılmıştır. Bu soruya yanıt bulmak üzere bir alanyazın 
taraması yapılmıştır.

Yapılan incelemelerde, gerek yurt dışında gerek yurt içinde programlama
 eğitiminin öneminin farkına varılmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bunun yanında sayıları giderek artan birçok ülkenin eğitim 
müfredatlarında programlama derslerine yer vermekte olduğu 
ve bu eğitimlerin bazı ülkelerde anaokulu itibariyle verilmeye başlandığı 
görülmüştür. Ayrıca kullanılan programlama dili ve öğrencilere kazandırılmak 
istenen beceriler açısından da farklılıklara rastlanılmıştır.

Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC