19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkProgramlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şenol Saygıner
Org: Mustafa Kemal Üniversitesi
Country: TR
E-mail: snlctlk_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hakan Tüzün
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: htuzun_AT_hacettepe.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ssayginer_AT_mku.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgisayar programlama, programlama öğrenimi, zorluklar
Özet
Son yıllarda hemen herkesin programlamayı öğrenmesi 
gerektiği görüşü sıklıkla dile getirilmektedir. 
Çünkü 21. yüzyılda yetişen bireylerde bulunması istenen 
yaratıcılık, eleştirel düşünme, mantıksal düşünme ve 
problem çözme gibi çeşitli bilişsel becerilerin programlama 
eğitimiyle geliştirilebileceği öngörülmektedir.
 Ancak dünya genelinde yapılan çalışmalarda, programlama
eğitiminde birtakım zorlukların yaşandığı belirtilmektedir.
 Bu doğrultuda çalışmanın amacı, programlama eğitiminde
 yaşanan zorlukları incelemek ve bu zorluklara yönelik olası
 çözüm önerileri ortaya koymaktır. 

Bu çalışmada, çalışmanın amacı doğrultusunda
 “Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar nelerdir?”,
 “Programlama eğitiminde karşılaşılan zorluklara yönelik olası
 çözüm önerileri nelerdir?”  sorularına yanıt bulunmaya çalışılmıştır. 
Bu sorulara yanıt bulmak üzere Web of Science, Science 
Direct ve Google Scholar veri tabanlarında “computer 
programming”, “learning programming”, “difficulties”, 
“bilgisayar programlama”, “programlama öğrenimi” ve 
“zorluklar” anahtar kelimeleri kullanılarak bir alanyazın 
taraması yapılmıştır.

Gerçekleştirilen alanyazın taraması ve analizler, 
programlama eğitiminde hemen her dönemde benzer zorlukların
 yaşandığına işaret etmektedir. Bu zorlukların başında ise a
lgoritma ve programlama mantığının tam olarak
öğretilemediği veya öğrenilemediği durumu yer almaktadır. 
Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda programlama eğitimlerinde 
blok tabanlı görsel ortamların kullanımı önerisinde 
bulunulmuş ve bu ortamlardan Scratch yazılımının detaylı
 bir anlatımı yapılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC