19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVerimliliğin arttırılması için sürekli teslimat pratiklerinin benimsenmesi: Bir Vaka Çalışması
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Can Çobanoğlu
Org: Lojika Field Labs
Country: TR
E-mail: can.cobanoglu_AT_lojika.net
Diğer Yazar(lar)ridvan.kuzu_AT_lojika.net
Anahtar Kelimelervaka çalışması, sürekli teslimat, sürekli iletişim, sürüm iletim hattı, çevik yazılım geliştirme
ÖzetTürkçe--- Tutarlılık, çabuk yanıt verme, güvenilirlik; müşterilerine değer sunan online şirketler için ortak sorunlardan bazılarıdır. Şirketler, teknik ve teknolojik sebeplerden kaynaklı hataları minimumda tutarak yeni fikirler geliştirebilmeli ve ürünleri için gerekli değişikliklerini yapabilmelidirler. Çevik yazılım geliştirme metodolojisi olarak sürekli teslimatı mümkün kılmak için sunulan en iyi uygulamalarla makul ve güvenilir sürümler oluşturmak, herhangi bir özel çaba gerektirmemelidir. Şüphesiz ki bu da verimlilik ve etkililiği beraberinde getirecektir. Bu çalışmanın amacı, sürekli teslimatın bir filiz şirketi olan Lojika’ya olan etkilerinin incelenmesidir. Lojika’nın erken kullanıcılarının katkısının öneminden ötürü, geribildirimlerin mümkün olan en kısa sürede ürün, geliştirme ve pazarlama dahil olmak üzere ekipler arasında değerlendirilmesi için iyi yapılandırılmış geribildirim ve iletişim mekanizması oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle, Lojika'nın yazılım geliştirme yaşam döngüsünü incelemek, yeni vaka analizleri için benzer yaklaşımlar geliştirmek adına çok yardımcı olacaktır. English--- Consistency, responsiveness and reliability are some of common issues for companies in online business that deliver value for their customers. They need to be able to bright out new ideas and changes to production without minimum technical errors. As an agile development methodology, continuous delivery presents best practices for creating reasonable and reliable builds without any special effort. No doubt about that this brings along efficiency and effectiveness. The aim of this paper is to investigate observed effects of continuous delivery on a startup company, Lojika. Due to the importance of it’s early users contribution, well-structured feedback and communication mechanism is a must requirement in order to communicate the feedback throughout the teams including product, development and marketing as quickly as possible. For that reason, probing into the development life cycle of Lojika will be very helpful to enhance the concurrent approaches with new case studies.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC