19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkULAKBÜS- Açık Kaynak Kodlu Bütünleşik Üniversite Sistemi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emel Şimşek
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: TR
E-mail: emel.simsek_AT_tubitak.gov.tr
Diğer Yazar(lar)emelhasdal_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAçık Kaynak Kod, Üniversite Bilişim Sistemi
Özet
ULAKBÜS, ULAKBİM tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir üniversite yönetim sistemidir. 

Benzer üniversite yönetim sistemlerine kıyasla ULAKBÜS birçok üstün özelliklere sahiptir:

1 . Açık Kaynak Geliştirme Modeli
Tüm yazılım, açık kaynak kodlu geliştirme modeli uygulanarak geliştirilmektedir. Bu model ile üniversitelerin geniş katılımının sağlandığı, isteyenlerin test edici, geliştirici, belge geliştirici gibi değişik rollerle eklemlenebileceği geniş bir ekosistem hedeflenmektedir. 
2. İş Akışı Temelli Altyapı 
İş akışlarının dinamik olarak ve kolaylıkla güncellenebilmesine imkan sağlayacak bir altyapı geliştirimiştir.
3. Ölçeklenebilir Kurulum
Tüm bileşenler, kapasite değişimini yansıtmak üzere esnek olarak ölçeklenebilir özellikte tasarlanmıştır. 

Üniversitelerin ULAKBÜS kullanması ULAKBİM tarafından teşvik edilmektedir.

Bu sunumda ULAKBÜS'ün teknik üstünlüklerinden bahsedilecek ve şu konulara değinilecektir:

- ULAKBÜS Yazılım Altyapısı
- ULAKBÜS ve Linux Konteynır (LXC) Adaptasyonu
- ULAKBÜS kurulum ve Ölçeklenme

"Bu bir seminer önerisidir."
Başlıklar AB-Seminer
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC