19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYükseköğretimde Dönüşüm
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem Özkul
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: alieozkul_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Abdullah Saykılı
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: abdullahsaykili_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Aylin Öztürk
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aylin_ozturk_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: Ayşe Taşkıran
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aysetaskiran_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 5
Name: Eda Kaypak
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ekaypak_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 6
Name: Emre Dinçer
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emredincer_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 7
Name: Hakan Kılınç
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakankilinc_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 8
Name: Hakan Yıldırım
Org: Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakanyildiri_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 9
Name: Hilal Yıldız
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hilalsedayldz_AT_gmail.com

Yazar 10
Name: Meral Öztürk
Org: Bursa Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: meralozturk_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 11
Name: Mine Kaya
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: minekaya_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 12
Name: Özlem Kaya
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: okaya2_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 13
Name: Ayfer Beylik
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ayferbeylik_AT_gmail.com

Yazar 14
Name: Eylem Koral
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ekoral_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 15
Name: Ela AKGÜN Özbek
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: eakgun_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 16
Name: Süleyman Arı
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: suleymanari26_AT_gmail.com

Yazar 17
Name: Mesut Aydemir
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mesutaydemir_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)eakgun_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimeleryüksek öğretimde dönüşüm, dijital dönüşüm, e-dönüşüm
Özetİçinde bulunduğumuz digital çağda hemen her alandakİ kurumsal yapılarda ve iş yapma biçimlerinde , köklü değişiklikler olmakta. Eğitim sektörünün bütün bu gelişmelere duyarsız kalmasının, bu fırsat ve olanaklardan yararlanmamasının söz konusu olamayacağı açıktır. Nitekim önceleri uzaktan eğitim olarak başlayan teknoloji destekli uygulamalar günümüzde e-öğrenme, açık ders kaynakları , kitlesel çevrimiçi dersler, mobil öğrenme, mikro öğrenme gibi modellere evrilerek çoğalıyor ve yaygınlaşıyor. Eğitimin okulların dört duvarı ile sınırlı olmadığı, öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleştiril-mesinin mümkün olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak yüksek öğretim kurumlarının BİT teknoloji-lerindeki bu fırsatlardan (olanaklardan) tam anlamıyla yararlanacak şekilde bir dönüşüm içerisinde olduğunu söylemek oldukça zordur. Teknolojik altyapı ve donanım yönüyle çok büyük yatırımlar yapıyor olmakla birlikte olarak yüksek öğretim kurumları geleneksel yapılarını ve eğitim öğretim süreçlerini değiştirme konusunda çok istekli gözükmüyorlar. Hemen herkes değişimin şart olduğunu söylemesine rağmen değişen fazla bir şey yok. Yukarıdaki tespit ve görüşler ışığında bu çalıştayda Yükseköğretimi dönüşüme zorlayan faktörler ışığında yükseköğretim kurumlarından beklenen gelişmeler değerlendirilecektir. ***** BU BİR ÇALIŞTAY ÖNERİSİDİR *****
Başlıklar AB-Panel
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC