19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSivil Bilim: Mobil Çağda Bilimsel Süreçlerin Gelişimine Yeni Bir Yaklaşım
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Berk Anbaroğlu
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: banbar_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Sultan Kocaman
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sultankocaman_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 3
Name: Ayşenur Uğurlu
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ugurlu_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 4
Name: Nusret Demir
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nusretdemir_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelersivil bilim, açık veri, açık bilim
ÖzetSivil Bilim, alanında profesyonel veya bilim insanı olmayan kişilerin bilimsel süreçlere katılımını ifade eder. Sivil Bilimin amacı, gönüllülerin bilimsel araştırma süreçlerine katılımını sağlamak ve bunun için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. Mobil teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde, sivil katılımın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan temel kaynakların ve eğitim materyallerinin hazırlanması, sivil katılımın motivasyonun nasıl arttırılabileceğinin araştırılması, teknik altyapının geliştirilmesi ve yapılan çalışmanın sürdürülebilir olması gibi çalışmaları kapsayan Sivil Bilim, Türkiye’de çok yeni bir araştırma alanıdır ve uygulamaları sınırlıdır. Bunun yanında gelişmiş ülkelerin birçoğunda güncel ve gelişmekte olan bir araştırma alanıdır ve bu alanda birçok başarılı çalışma gerçekleştirilmiştir. Sivil katılım sağlandığında toplumsal duyarlılık da gelişeceğinden, “bilim” de daha kapsayıcı olacaktır. Bu bildirinin amacı, Sivil Bilim alanında günümüze kadar yapılmış çalışmaları özetlemek ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirmektir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Mekansal Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC