19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGıdaların Dizaynınnda 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi Uygulamaları
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emine Aksan Aldanmaz
Org: Mustafa Kemal Üniversity
Country: TR
E-mail: aksan.emine_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Rıza Sever
Org: Mustafa Kemal Üniversity
Country: TR
E-mail: 1691120801_AT_ogr.mku.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05335630246
Anahtar Kelimeler3D Printing, Food, Design
Özet3 boyutlu yazıcı teknolojileri, gıda sektöründe büyük bir potansiyele sahiptir. 3 boyutlu yazıcı teknolojileri kullanılarak, karmaşık geometriler, detaylandırılmış dokular ve özel beslenme içerikleri olan yapılar üretmek mümkün olabilmektedir. 3 boyutlu yazıcı teknolojileri ile, özellikle yaşlılar, çocuklar ve atletler gibi özel tüketici kategorileri için benzersiz özellik taleplerini karşılayan gıdaların tasarımı yapılabilmektedir. Ayrıca bu teknolojinin kullanımı, gıdalarda katkı maddeleri, çeşitli tatlar ve özel kimyasal ve yapısal özelliklere sahip vitaminlerin işlenmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle de, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi gıda endüstrisinde büyük yenilikler getirmekte ve ürün raf ömrünü uzatmaktadır. Bu derleme, üç boyutlu yazıcı teknolojilerinin gıda materyallerinin dizaynın da kullanımını ile ilgili araştırmalar derlenmiş ve 3 boyutlu baskı tekniklerinin uygulanmasında, gıda maddesinin yapısal özelliklerinin belirtilmiştir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC