19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBütüncül Devlet Yaklaşımının e-Dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serkan Uğur
Org: Tekkart
Country: TR
E-mail: pasha036_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mustafa Kemal Topcu
Org: Fokus Yaşam Akademisi
Country: TR
E-mail: topcumustafakemal_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerbütüncül devlet, e-hazırlık, e-dönüşüm, Türkiye, e-devlet
Özet
Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-Dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı değişim iş yapış tarzı ile birlikte kamu yönetimi anlayışını da değiştirmiştir. İyi yönetim uygulamalarının ışığında vatandaşa hızlı, doğru ve kaliteli hizmeti sunmak isteyen devletlerin bütüncül devlet anlayışını benimsemesi zaruri hal almıştır. Türkiye’de bu çerçevede 2003 yılında e-Dönüşüm projesini başlatmıştır. Ancak bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerleme iddiasında olan ülkemiz, maalesef Bütüncül Devlet yaklaşımını yeterince benimseyememiştir. Halbuki ülkemizin vizyonu doğrultusunda güçlü bir toplum yapısına, artmış toplumsal refaha, inovasyon odaklı ekonomiye, istikrarlı büyümeye ve sürdürülebilir kalkınmaya kavuşma hedefleri bu alanda yaklaşım belirlememizi zorunlu kılmaktadır. Öncelikle politika yapıcılar liderliğinde prensipler ve standartlar belirlenmeli ve mevcut durum analizi sonuçlarına göre konu ile ilgili “strateji belgesi” hazırlanmalıdır. Bu kapsamda çalışmanın amacı konu hakkında farkındalık yaratmak, mevcut durumu değerlendirmek, örnek ülkeleri incelemek ve Türkiye için bazı öneriler geliştirmek olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ülkemiz için oluşturulacak bütüncül devlet yaklaşımının ülkemizin iç ve dış dinamikleri göz önünde tutularak oluşturulması gerekmektedir.

Başlıklar AB-Bildiri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC