19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGrafik İşlem Biriminde Büyük Veri İşlenmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Akın Öztopuz
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale
Country: TR
E-mail: akinoztopuz_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Bahadır Karasulu
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale
Country: TR
E-mail: bahadirkarasulu_AT_comu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)bahadirkarasulu_AT_comu.edu.tr
Anahtar KelimelerBüyük Veri, dağıtık yazılım mühendisliği, GPGPU, veritabanı, Hadoop
Özet
Günümüz internet teknolojilerinin gelişmesi ve kullanıcıların Web 2.0 teknolojileri ile etkileşimi 
sonucu ortaya çıkan büyük veri olarak adlandırdığımız  yapısal olmayan, karmaşık ham veri 
yığının işlenerek anlamlı bilgiler çıkartılabilir hale dönüştürülmesi günümüzde şirketler arası 
rekabet ortamında öne çıkan bir konu olmuştur. Böyle büyük hacimli verilerin klasik tek 
işlemcili sunucu-istemci mimarileri ile yönetilmesi ve işlenmesi hem maliyet hemde başarım
 açısından akla uygun bir yaklaşım değildir. Büyük verinin merkezi olmayan bakış açısı ile 
dağıtık dosya sistemleri üzerinden ve birden çok işlemci veya çekirdeğe sahip makinalar ile 
yönetilmesi sayesinde varolan sorunlar aşılabilmektedir. Çalışmamızda literatürde var olan 
çeşitli sistemlere dair deneyimlere yer verilerek, genel amaçlı hesaplamanın yapıldığı grafik
 işlem birimi, Hadoop ve MapReduce çatısı kullanılarak büyük verinin yönetilmesi ve 
işlenmesine dair kapsayıcı bir literatür taraması yapılmış, elde edilen bulgu ve tartışmalara yer
 verilmiştir. Bu tarama sonucunda 12 çalışma üzerinden güncel trend ortaya konulmuştur.

Başlıklar AB-Bildiri
Bulut, Kuantum ve Yüksek başarım bilişimi
İnternet Servislerinin çalıştırılması
Sistem ve Ağ Yönetimi
Veri Madenciliği
Veri Tabanı ve Yönetimi
Web Servisleri
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC