19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Medya'nın Devlet Yönetimine Etkisi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Arzu Baloğlu
Org: Marmara University
Country: TR
E-mail: karzubaloglu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeleryönetişim, sosyal medya, madencilik, analiz
Özet
Sosyal paylaşım ağları günümüz yaşam tarzının bir parçası olmayı başarmakta ve 
bir perspektiften bakıldığında gittikçe önem kazanan bir hal teşkil etmektedir. 
Bireyler, sosyal paylaşım ağları üzerinden yeni iletişim ortamlarının sunduğu hemen
 hemen tüm nimetlerden yararlanmakta, hiç durmaksızın paylaşmaktadır. 
Enformasyon değişiminin bu kadar populer hale gelmesi her geçen gün yeni sosyal 
paylaşım ağlarının doğmasına yol açmakta ve bu bağlamda toplumsal açıdan ele 
alınması gereken bir doğaya sahip olduğunu vurgular bir nitelik sergilemektedir.
 Bu çağ toplumsallığı bir yandan paramparça ederken, diğer yandan yeni 
toplumsallık ve devlet anlayışı getirmektedir.  Sosyal medya bu toplumsallığın yeni 
biçimlerinin kurulduğu akışkan bir zemin olarak işlev görmektedir.  İnternetin
 doğası gereği yarattığı özgürlük ve güvenlik ikiliği ve bunun sosyal ve siyasal 
sonuçları , internet kaynaklı risklere açık olmaları nedeniyle güvenliklerinin 
sağlanması ihtiyacından dolayı kontrol altında tutulmakta, bunun için yoğun olarak 
çeşitli güvenlik politikaları geliştirmek üzerine çalışılmaktadır.

Başlıklar E-is, M-İs, Yeni Ekonomi
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyas
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC