19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDram Bellek Gecikmelerini Azaltabilmek için Yedek Dize Yöntemi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Eyüphan İpek
Org: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara
Country: TR
E-mail: eipek_AT_etu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hasan Hassan
Org: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara
Country: TR
E-mail: hhassan_AT_etu.edu.tr

Yazar 3
Name: Doç. Dr. Oğuz Ergin
Org: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara
Country: TR
E-mail: oergin_AT_etu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)tel: +90 (505) 764 5173; e-mail: eyuphanipek_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYedek Dize, DRAM Gecikmesi, Alt Dize, Erişim Süresi, Hedef Dize, Bellek İşlem Süresi
Özet
DRAM gecikmeleri bellek işlemleri için harcanan toplam süre için önemli bir etkiye sahiptir. 
Çalışmamızda önerdiğimiz yedek dize yöntemi, erişilecek hedef dizenin çoklanması ile erişim 
süresinin kısalmasına fayda sağlayan bir mekanizmadır. Mekanizmamız alt dize içerisindeki 
dizelere erişimin yüksek zamanda yerellik özelliği gösterdiği gözlemi üzerine kurulmuştur. 
Alt dize içerisinde erişilen bir dizeye art arda erişimin tekrar tekrar gerçekleştiği gözlenmiştir. 
Bu gözlemden yararlanarak, erişilecek dizenin bir kopyasının yedek bir dizede daha tutulması 
DRAM erişimini hızlandıracaktır.

Aynı veriyi tutan DRAM'in iki dizesinin aynı anda aktif hale gelmesi erişim gecikmesini azaltacaktır 
çünkü iki dizenin kapasitörleri birleşerek algılanacak verinin sinyal seviyesini güçlendirecektir. 
Her bir alt dizeye fazladan bir (yedek) dize eklenmesini ve bu yedek dizeye seçilen bir dizenin 
verilerinin saklanmasını önermekteyiz. Yazılımsal mekanizmamız daha sonraki erişimler için o an
 erişilen dizenin verilerini yedek dizeye kopyalamaktadır. Yedek dizenin hedef dize verisini içerdiği 
durumda, mekanizmamız hedef ve kopyalanmış dizeyi aynı anda aktif hale getirerek DRAM 
erişiminin düşük gecikmelerle tamamlanmasını sağlamaktadır. Eğer yedek dize içerisindeki veri 
erişilmek istenen dizeden farklıysa, mekanizmamız o an erişilen dizenin verilerinin yedek dizeye 
kopyalanıp kopyalanmaması kararını verir. Çalışmamız esnasında geniş bir test verisi ile 
mekanizmamızı geliştirdik, ortalama DRAM erişim gecikmelerinin azaldığını ve sistem 
performansının genel olarak daha iyi bir duruma ulaştığını gözlemledik.

Başlıklar AB-Bildiri
Gömülü Sistemler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC