19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMobil Uygulamalar için Yeşil Bilişim Uyarlama Önerileri
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Buğlem Gonca
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country:
E-mail: bgonca_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Ediz Şaykol
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ediz.saykol_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ediz.saykol_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYeşil Bilişim, Yazılım Testi, Gereksinim Analizi, Mobil Uygulamalar
Özet
Yeşil Bilişim enerji tüketimi en aza indirgenmiş ürünler üretmek ve uygulamalar geliştirmektir. 
Yalnızca üretimde değil ürünlerin kullanımında da çevreye duyarlı olunması ve enerji tüketiminin
 azaltılması yeşil bilişimin hedefleri arasındadır. Bu çalışmada öncelikle bilgi teknolojilerinin 
küresel ısınmaya olan etkileri incelenmiş, enerji tüketimine yol açan durumlar ve azaltılmasına 
yönelik çözümler ele alınmıştır. Günümüz bilgi teknolojilerinde vazgeçilmez bir ürün ve 
uygulama alanı olan mobil platform ve mobil uygulamalar düşünülerek, yeşil bilişim felsefesine 
uygun olarak uyulması gereken sistem ve yazılım gereksinimleri örnek tipik bir uygulama 
açısından sunulmuştur. Ayrıca, bu gereksinimlerin hayata geçirildiğinin anlaşılması için gereken
 test senaryoları da verilmiştir. Bu sayede uygulama geliştiriciler veya yazılım uzmanları, 
bu çalışmada bir yol haritası oluşturacak şekilde sunulan gereksinim ve test durumlarından
 yararlanarak çevre dostu bir uygulama geliştirebilir veya mevcut bir uygulama bu 
gereksinimlerle çevre dostu hale getirilebilir.

Başlıklar AB-Bildiri
e-çevre, e-atık, yeşil BT
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC