19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkLaravel İle Modern Web
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Çıtak
Org: Netsparker Ltd.
Country: TR
E-mail: omer.citak_AT_linux.org.tr
Diğer Yazar(lar)mail_AT_omercitak.com
Anahtar Kelimelerphp, laravel
ÖzetLaravel framework'u kullanılarak nasıl modern web uygulamarı geliştirileceğine dair bir sunum olacaktır.
Başlıklar AB-Seminer
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC