19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMikrobiyoloji: Yeni Nesil Laboratuvar ve Enformasyon Yönetimi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Çağlar
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: ali.caglar_AT_akgunyazilim.com.tr

Yazar 2
Name: Zeki Demirci
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: zeki.demirci_AT_akgunyazilim.com.tr

Yazar 3
Name: Cemil Çağrı Çetinkaya
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: cemilcagri.cetinkaya_AT_akgunyazilim.com.tr

Yazar 4
Name: Yeşim Atasoy
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: yesim.atasoy_AT_akgunyazilim.com.tr

Yazar 5
Name: Ayşegül Kutlay
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: aysegul.kutlay_AT_akgunyazilim.com.tr
Diğer Yazar(lar)05556214385
Anahtar KelimelerMikrobiyoloji Laboratuvarı, Bilgi Sistemi, Web Teknolojileri
ÖzetMikrobiyoloji: Yeni Nesil Laboratuvar ve Enformasyon Yönetimi Teknoloji alanındaki gelişmeler ve bunun sağlık alanına uyarlanması sağlık kurumlarının teknolojiden faydalanması sürecini hızlandırmıştır. Bunun yansımalarından biri de laboratuvar sistemlerinde görülmektedir. Bunlardan biri olan Mikrobiyoloji laboratuvarları, enfeksiyon hastalıklarına neden olan mikroorganizmaların teşhis edilmesi ve antibiyotik değerlendirmesi yapılabilmesi için gerekli testlerin yapıldığı birimlerdir. Bu birimlerde, idrar, kan, gaita, beyin omurilik sıvısı (BOS) , tükürük/balgam ve yaradan alınan örnekler uygun yöntemlerle analiz edilerek sonuçlar bilgi sistemine cihaz üzerinden otomatik ya da manuel olarak işlenmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarları, teşhis tedavi açısından önemli ve hata yapmaya müsait birimlerden olmasına rağmen kendine özgü bir bilgi sistemine pek nadir rastlanmaktadır. Hastane içi enfeksiyon oranları ile olan ilişkisi, bir örneğe ait bir çok parametrenin ele alınıp incelenmesi, elde edilen bulguların anlık kayıt altına alınması ve paylaşılması, ortaya çıkan raporlamadaki detay ve farklılıklar, panik bildirim yapısındaki çeşitlilik ve karmaşa sebebi ile ayrı ele alınması gerekmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı sürecinin etkin olarak işletilebilmesi için, özelleşmiş, kullanıcı dostu, diğer hastane birimleri ile anlık entegrasyonu olan, bildirim gönderebilen ve gönderilen bildirimlerin detaylı takibini yapabilen sistemlere ihtiyaç vardır. Bu bildiride, Web teknolojileri kullanılarak mikrobiyoloji laboratuvarına özel geliştirilmiş, mikrobiyoloji istemlerinin yapılmasını, sonuçların işlenmesini, panik bildirimlerinin oluşturulmasını ve istatistiklerinin alınmasını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz Web Temelli Mikrobiyoloji Laboratuvar Sistemi sunulmuştur.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC