19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKamu Hastane Birliği İş Zekâsı Uygulaması
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aksen Çetin
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: aksen.cetin_AT_akgunyazilim.com.tr

Yazar 2
Name: Burcu Yaldız
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: burcu.yaldiz_AT_akgunyazilim.com.tr

Yazar 3
Name: Ayşegül Kutlay
Org: Akgün Yazılım
Country: TR
E-mail: aysegul.kutlay_AT_akgunyazilim.com.tr
Diğer Yazar(lar)05056265027
Anahtar KelimelerSağlık Bilişimi, İş Zekası, Kamu Hastaneler Birliği, Güvenlik
Özet
Kamu Hastane Birliği İş Zekâsı Uygulaması

Sağlık kurumlarının tedavi ve bakım maliyetleri günden güne artmaktadır. Bu giderlerin 
hastaya yansımasını önlemek amacıyla kurumları bir takım önleyici önlemler almaları 
kaçınılmaz olmuştur. Bu amaca hizmet eden unsurlardan birisi de sağlık hizmetlerinin anlık 
izlenmesi ve ileriye yönelik projeksiyonunda analitik ve görüntüleme (visualization) 
tekniklerinin kullanımıdır.  Hastanelerin yönetildiği merkezler olan Kamu Hastaneler Birlikleri 
(KHB) buna en çok ihtiyaç duyan mercilerden biridir.  KHB’ler karar verici olarak, bağlı olan 
hastanelerde uygulanan tıbbi süreçlerin üst seviye takibini yapmakta,  stok takibi, satın alma
 süreçleri gibi idari ve mali konularda karar vermektedir. Bunun içinde güncel, doğru çelişkiye
 meydan vermeyen, kümülatif veriye ihtiyaç duyarlar.  Geleneksel yöntemlerde, merkezden 
hastanedeki veriye bağlantı sağlayarak istatistik verilerinin alınmasına yönelik çözümler 
üretilmektedir. Fakat bu çözümleri üretirken performans konuları göz ardı edilen unsurlar 
olmaktadır. Hastane otomasyonları en ufak gecikmeyi bile tolere edemeyecek kritik süreçlerin işletildiği ortamladır. Özellikle Kamu Hastaneler birlikler için kurgulanan geleneksel analitik çözümler, hastane otomasyonlarının performansı olumsuz yönde etkilenmekte bu da hizmet süreçlerinde aksamalara neden olmaktadır. Bu bildiri ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS)’nden bağımsız olarak oluşturulan veri ambarı sayesinde yöneticilerin KHB’ler bünyesindeki hastanelerden ihtiyaç duyduğu bilgiye sistem performansını etkilemeden, istediği anda erişebilmesine olanak sağlayan Karar Destek Çözümü mimarisi ve teknik yaklaşımı sunulmuştur.  Bu yaklaşım sayesinde yetkili kişiler, tıbbi, idari, ameliyat, personel, mali ve laboratuvar analizleri gibi alanlarda önceden hazırlanmış raporları anlık olarak izleyebilmekte, ileriye yönelik projeksiyon konusunda çıkarımlar yapabilmektedir. Bu süreçte hastanede var olan bilgi sistemleri hiçbir performans kaybı yaşamamaktadır.

Başlıklar AB-Bildiri
E-is, M-İs, Yeni Ekonomi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC