19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkElektronik Finansal Veriler Üzerinden Müşteri Davranışı Analizi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat Cihan Sorkun
Org: İdea Teknoloji Çözümleri
Country: TR
E-mail: murat.sorkun_AT_ideateknoloji.com.tr
Diğer Yazar(lar)mcsorkun_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerDavranış Analizi, Ürün Tavsiyesi, Demetleme, Veri Madenciliği, Apriori, K-means, E-fatura
Özet
Bu çalışmada Türkiye’de bulunan bir örnek tedarik zinciri modellenmiş ve bu modele ilişkin 
finansal veriler üretilmiştir. Zincire ait müşteriler (perakendeciler) konumlarına göre bölgelere
 ayrılmış, bölgelerdeki müşteriler K-means algoritması ile demetleme yöntemi kullanılarak 
demetlere ayrılmıştır. Ayrılan demetlerdeki müşterilerin elektronik finansal verileri kullanılarak
 davranış analizi yapılmıştır. Davranış analizi sonucunda müşterilere ileriye yönelik ürün 
önerilerinde bulunulmuştur. Davranış analizi ile ürün önerileri apriori veri madenciliği yöntemi
 uygulanarak belirlenmiştir. Analiz sonucu oluşan müşteri verileri ve ürün önerileri çıktıları 
Eldora projesi kapsamında kullanılmıştır.

Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC