19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGeometrik Optik Modeliyle Kapsama Alanı Kestirimi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Eray Arık
Org: ST Mühendislik
Country: TR
E-mail: eray.arik_AT_s-t.com.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Barış Tabakcıoğlu
Org: Bursa Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mehmet.tabakcioglu_AT_btu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)mbtabakcioglu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKapsama Alanı, Geometrik Optik, Uniform Kırınım Teorisi, Kırınım, Işın İzleme Tekniği.
Özet
Daha güvenilir haberleşme sistemleri ve radyo yayıncılığı için kapsama alanı kestirimi son derece 
önemlidir. Muhtemel tüm kullanıcılara ulaşmak yayıncılık açısından önemli bir parametredir. Kapsama 
alanı kestirimi için ışın izleme tabanlı birçok elektromanyetik dalga yayılım modeli geliştirilmiştir.
 Elektromanyetik dalganın yansıma ve yayılma problemlerini çözen Geometrik optik modeli ışın izleme 
tabanlı bir model olup kapsama alanı kestiriminde çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.
 Bu çalışmada, MATLAB ortamında yüksek başarımlı hesaplama kullanılarak kapsama alanı kestirimi yapan bir kullanıcı ara yüzü geliştirildi. Bu ara yüz vasıtasıyla alıcı üzerine gelen tüm yansıyan, kırınan
 ve direkt ışınlar tespit edilmekte ve çizdirilmektedir. Aynı zamanda bu ara yüz ile bölgedeki elektrik 
alan şiddetinin dağılımı görülebilmekte ve istenilen yükseklik için bölgedeki elektrik alan şiddeti 
dB cinsinden çizilebilmektedir. Kapsama alanı haritasına bakılarak, optimum baz istasyon sayısı,
 gücü ve yerine karar verilebilecektir.

Başlıklar AB-KısaBildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC