19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGörme Engellilerin Kamusal Alandaki İşaret ve Dökümanları Okuması için Sistem
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Barış Ethem Süzek
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Bilgisayar Müdendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: barissuzek_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: İrem Karaca
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Bilgisayar Müdendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: iremkaraca22_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ömer Uluoğlu
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Bilgisayar Müdendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: omeruluoglu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)Author 3
Anahtar KelimelerGörme Engellilerin Topluma Katılımı, Görsel Belirteç, Sesli Bildirim, Braille Alfabesinde Levha, Görme Engellilere Yardım
Özet
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Engelliler
Veritabanı’na(ÖZVERİ) 2012 yılı itibariyle kayıtlı görme engelli birey sayısı 216.077’dir.
 Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamalarına göre, görme engelliler arasında eğitim 
olanaklarından yararlanma oranı %2,54'tür. Bu bireylerin kamusal alanlardaki işaret, levha 
ve/veya yazılı ilanları kullanabilmeleri için bunların içeriklerinin Braille alfabesindeki karşılıklarını 
içeren levhaların sağlanması gerekmektedir. Ancak Braille alfabesini görme engelli bireylerin %10’u bilmektedir. Kamusal alanlardaki işaret, levha ve/veya yazılı ilanların içeriklerinin, 
Braille alfabesindeki karşılıklarını içeren levhaların kullanımı yaygınlaşmakta olsa da, tüm 
kamusal alanları kapsamamaktadır. Braille alfabesi kullanımındaki ve okunabilirliğindeki bu
 kısıtlar göz önüne alındığında mevcut sistemin görme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden 
yararlanabilmelerini ve toplumsal hayata katılımını desteklediğini söylemek zordur. 
Daha yaygın uygulanabilecek, erişilebilir ve uygun maliyetli yeni bir sisteme ihtiyaç vardır.
Projemizle, mevcut sistemin sorunlarını göz önünde bulundurarak, günümüzde erişilebilir 
olan akıllı telefonların da gücünü kullanarak, görme engelliler için kamusal alanlardaki yazı 
ve/veya levha içeriklerini tespit ederek, onlara sesli olarak bildiren bir sistem geliştirmeyi ön 
görüyoruz. Geliştireceğimiz sistem ile hem görme engelli bireylerin hem de bu bireylerin 
yakınlarının hayatlarını pozitif yönde değiştirebileceğimize inanıyoruz. Sistem başarılı olduğu 
takdirde, uzun vadede, sistemi ürünleştirerek, bireylerin sosyal yaşam kalitelerini ve kamu hizmetlerinden yararlanmasını arttırmasını ve böylece topluma katılımlarını kolaylaştırmasını hedefliyoruz.

Başlıklar AB-Bildiri
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC