19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMEB'in öğretmenlere yönelik bir MOOC portalı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zehra Sayın
Org: MEB - Yeğitek
Country: TR
E-mail: zehrasayn_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hülya Bal
Org: MEB - Yeğitek
Country: TR
E-mail: hulyabal_AT_meb.gov.tr

Yazar 3
Name: Ayşe SAYLIK
Org: MEB.- Yeğitek
Country: TR
E-mail: aysesaylik_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Ezgi Ulutan
Org: MEB - Yeğitek
Country: TR
E-mail: ezgigunal5_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Hakan Bücük
Org: MEB - Yeğitek
Country: TR
E-mail: hbucuk_AT_hotmail.com

Yazar 6
Name: M. Fatih Döğer
Org: MEB - Yeğitek
Country: TR
E-mail: mfatihdoger_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)zehrasayin_AT_meb.gov.tr
Anahtar Kelimeleruzaktan eğitim, MOOC, ders tasarımı, eTwininng.
Özet
eTwinning projesi Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı 
tarafından Erasmus + Programı kapsamında finanse edilen, Avrupa Okul Ağı 
Konsorsiyumu organizasyonunda, 33 Avrupa Ülkesi ve 6 Avrupa Dışı Ülke Eğitim
 Bakanlıkları veya Ulusal Ajansları tarafından yürütülen bir faaliyettir. eTwinning 
kapsamında öğretmenlerin çevrim içi iletişim kurarak, bilgi ve deneyim 
paylaşabilecekleri; çevrim içi ve yüz yüze eğitimlere katılabilecekleri; tüm 
Avrupa’dan öğretmenlerle öğrencilerinin de dâhil ederek, teknolojiyi etkin ve verimli 
biçimde kullandıkları, öğretim programlarına uyumlu projeler 
gerçekleştirebilecekleri bir topluluk oluşturulmuştur. 2005 yılında başlayan 
eTwinning Falliyetine Türkiye 2009 yılında dahil olmuştur. 
2016 Ağustos ayı istatistiklerine göre 36 Avrupa ülkesinde 160.000'den fazla okuldan yaklaşık 393.000 öğretmen bulunmaktadır. eTwinining Faaliyeti'ne Türkiye’den 36.1993 okuldan, 71.091 öğretmenimiz gönüllü olarak katılmış olup, 
günümüze kadar toplam 12.313 çevrimiçi proje gerçekleştirmişlerdir.

eTwining faaliyetlerin de öğrenciler merkeze alınmakla beraber öğretmenlerin 
mesleki gelişimleri her zaman önemli bir konu olmuştur. Mesleki gelişim birçok 
meslek alanında olduğu gibi öğretmenlerin de hayatlarının bir parçasıdır. Meslek
i gelişim, öğretmenlerin gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirilen sistemli, 
sürdürülebilir, geniş kapsam da olan ve sonucunda öğretimsel etkililiğin ve öğrenci başarılarının arttığı eğitimler olarak tanımlanmaktadır. Mesleki gelişimine önem 
veren bir öğretmenin iyi bir öğretmen olarak tanımlanması da mümkündür çünkü iyi
 bir öğretmen “kendisini mesleki ve kişisel açılardan sürekli olarak geliştiren, 
kendisini geliştirmeyle ilgili fırsatları ve olanakları araştıran ve değerlendiren 
öğretmen” olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri bireysel ve toplumsal bir uygulamadır. Bu yüzden öğretmene yapılan yatırım bireye yapılan bir
 yatırım olup topluma yansımaktadır. 

Son yıllarda, öğretmenlerin yoğun programlarına uyum sağlayabilen, yer ve 
zamandan bağımsız olarak erişebilecekleri kaynakların olduğu uzaktan eğitim 
mesleki gelişim programları oluşturulmaya başlanmıştır. Uzaktan eğitim 
yöntemlerinin güncel bir şekli olarak Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Massive Open 
Online Course – MOOC) düşünülebilir. Temel olarak, internet bağlantısı olan her 
birey KAÇD’lere giriş yapabilir, mevcut derslere erişebilir, diğer öğrenciler ile 
etkileşim kurabilir ve diğerleri ile öğrenilenler hakkında paylaşımlarda bulunabilir


Bir KAÇD olarak tasarlanmaya çalışılan eTwinnning uzaktan eğitim portalında ikisi 
İngilizce olmak üzere toplam 26 adet kurs 24 eğitmen tarafından hazırlanmıştır. 
Word-Press LMS alt yapısının kullanıldığı portalda öğretmenlerin kursları 
alabilmeleri için kayıt olmaları gerekmektedir. Basit bir kayıt işleminden sonra 
istedikleri kursa kayıt olabilmektedirler. Kurslar metinler, videolar, web 2.0 araçlar
ı ile desteklenmiş bir şekilde hazırlanmışlardır. Kursları tamamlayabilmek için 
öğretmenlerin tamamlaması gereken görevler ve sınavlar bulunmaktadır. 
Sınavlarda başarılı olan öğretmenler kursun sonunda başarı sertifikası 
almaktadırlar. Ayrıca eğitimler canlı olarak yapılan webinarlar tarafından 
desteklenmektedir. Webinarlar yine öğretmenler tarafından tasarlanmakta ve 
yapılmaktadır. 2016 Ocak ayından itibaren Adobe Connect alt yapısı kullanılarak 88 
adet webinar portal üzerinden yapılmıştır.  eTwinning uzaktan eğitim portalını 
Ağustos 2016 tarihi itibariyle yaklaşık 6000 öğretmen kullanmaktadır.

2015 Ocak ayında başlayan çalışmalarda ilk önce portalın tasarım yaklaşımı 
belirlenmiştir. Birçok kursun birçok eğitmen tarafından sunulduğu ve katılımcıların 
istedikleri kursu, sınırlama olmadan alabildikleri KAÇD tasarımı benimsenmiş ve 
dünyadaki örnekleri incelenmiştir. Temel teknik ve pedagojik özellikleri 
belirlendikten sonra yapılacak portalın teknik alt yapısı belirlenmiştir. 
Esnek, çabuk kurulabilen, öğrenmesi kolay ve ekonomik  olarak fazla yük getirmeyen Word Press LMS alt yapıda kullanılmak üzere seçilmiştir.
 Bu ve benzeri çalışmalar yapılırken öğretmenlerin içerik geliştirmek 
istedikleri konuların seçimi süreci devam etmiştir. Seçilen konuların bir uzaktan 
eğitim dersi olarak sunulabilmesi için öğretmenlere uzaktan eğitim, uzaktan 
eğitimde içerik geliştirme, uzaktan eğitim portalının kullanımı ve etik konuların da 
yüz yüze eğitimler verilmiştir. Nisan 2015 tarihinde yayınlanan ilk kurslar gönüllü
 öğretmenler ve eTwinning Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan tüm içerikler yine UDS tarafından kontrol edilmiş ve öğretmenlere içerik geliştirme konusunda mail yoluyla geri bildirimler sağlanmıştır.
 Giderek artan sayıda kurs öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur.

Bu çalışmada, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere içeriklerin 
öğretmenler tarafından hazırlandığı özel bir KAÇD tasarımının ayrıntıları tartışmaya 
açılmıştır. Çalışma ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik 
uzaktan eğitim ortamları tasarlamak isteyen araştırmacılara yol göstermesi için 
tasarım sürecindeki otantik deneyimler paylaşılmaktadır.

eTwinning Projesi Uzaktan Eğitim Portalı: http://etwinningonline.eba.gov.tr/

Başlıklar AB-Bildiri
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC