19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye için bir E-Seçim Sistemi Önerisi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kerem Erzurumlu
Org: Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Country: TR
E-mail: kerem_AT_linux.org.tr

Yazar 2
Name: Tevfik Fikret Koloğlu
Org: Ordu Üniversitesi, Akkuş Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: kologlu52_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerElektronik seçim, E-Seçim, Uygulama Geliştirme, Seçmen, Seçim Sandığı
Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir ivmeyle gelişmeye devam etmesi, kullanıcıların tüm 
iş ve işlemlerini elektronik yolla daha kolay ve daha hızlı yolla halledebilme isteklerinden 
ötürü yakın gelecekte e-seçim sisteminin dünya genelinde uygulanacağı düşüncesini 
de  beraberinde getirmektedir. E-seçim ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar 
incelendiğinde bazı sakıncalarına ve dezavantajlarına değinilmiştir. Bu dezavantajlar ve 
güvenlik ile ilgili göze çarpan detaylar da dikkate alınarak hiçbir ağ erişimi olmayan tablet
 bilgisayarlar vasıtasıyla geliştirilecek olan uygulama hayata geçirilecektir. 
Uygulama seçmen yoklamasını, benzersiz rastgele hazırlanmış olan tek kullanımlık 
karekodu kullanarak tablet bilgisayarda seçmen seçimini yapacak ve geliştirilmiş olan 
mobil yazıcı ile oy pusulası seçim sandığına arşivlenecektir. Bu durumda seçmenin 
kullandığı oy herhangi bir şüphe oluşması halinde sandığın açılarak pusulaların 
geleneksel yöntemlerle sayılmasını da mümkün kılacaktır. 
Oylama bitiminde tablet bilgisayar verileri değerlendirmeye alınarak nihai sonuçlar
 çok kısa sürede alınacağı düşünülmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade özgürlüğü
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-is, M-İs, Yeni Ekonomi
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC