19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkçe Twitter Mesajlarında Gizli Dirichlet Tahsisine Dayalı Duygu Analizi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aytuğ Onan
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aytug.onan_AT_cbu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)aytugonan_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerDuygu Analizi, Makine Öğrenmesi, Twitter, Gizli Dirichlet Tahsisi.
Özet
Duygu analizi, görüş sahibinin metin içerisinde belirttiği görüş, duygu, tutum gibi öznel bilgilerin, 
çıkarılmasını amaçlayan güncel bir araştırma alanıdır. Günümüzde, sosyal medya, en önemli bilgi 
kaynaklarından biri haline gelmiştir. Sosyal medya üzerinde duygu analizi gerçekleştirilerek elde edilen veri, hükümetler, şirketler ve bireysel karar vericiler için oldukça değerli bir veri kaynağı
 olarak işlev görmektedir. Duygu analizi ile politikalar, ürünler ve servislere ilişkin kamusal görüş 
belirlenebilir. Twitter, kullanıcıların belirli bir konudaki görüşlerini paylaşabildikleri önemli bir sosyal 
platformdur. Duygu analizini bir metin sınıflandırma problemi olarak ele almak mümkündür.
 Ancak, metin sınıflandırma genellikle yüksek boyutluluk problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu doğrultuda, bu çalışma kapsamında Türkçe Twitter mesajları, Gizli Dirichlet tahsisine dayalı 
konu modelleme aracılığıyla etkin bir biçimde temsil edilerek, makine öğrenmesi sınıflandırıcılarının 
duygu analizindeki tahmin etme başarımları değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmalarda karşılaştırılan
 yöntemler arasında en yüksek başarım (%78.34), Naive Bayes algoritması ile konu sayısı 50 olarak
 alındığında elde edilmiştir.

Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC