19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSağlık MYO'da Öğrencilerin İletişim Teknolojilerini Kullanımı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Pelin Uyar
Org: Uludağ Üniversitesi
Country: TR
E-mail: pelinediz_AT_uludag.edu.tr

Yazar 2
Name: Özhan Bigubey
Org: Uludağ Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ulubeyoz_AT_uludag.edu.tr
Diğer Yazar(lar)0 505 750 95 32
Anahtar Kelimelerİletişim Teknolojileri, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Sekreter
Özet
Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerinin iletişim teknolojileri bilgi düzeylerinin 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterliği temelde bir büro işi niteliğini taşıyan meslektir. 
Tıp ve sağlık bilimi alanındaki araştırmaların, bulguların derlenmesi, hizmete sunulması, 
saklanması ve ilgililere iletilmesiyle meşgul olurlar. Mesleği yaparken kullanılan alet ve 
malzemeler bilgisayar, faks, fotokopi makinesi, hesap makinesi, telefon, kırtasiye malzemeleri 
ve diğer büro malzemeleridir. Bu yüzden iletişim teknolojileri bilgi düzeylerinin tespit edilmesi 
önemlidir. Araştırmanın evrenini Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılında Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Programın da öğrenim
 gören (N=75) öğrenciler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin bilgisayar, 
internet ve okulda gördükleri dersler ile ilgili durumlarını öğrenmeye yönelik soruları içeren 
anket formu ile Arat, Köksal, Erden (2013) tarafından geliştirilen “Büro Yönetimi ve Sekreterlik
 Öğrencilerinin iletişim teknolojileri kullanım durumlarını belirlemeye yönelik hazırlanan ölçek 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 23 istatistik programına aktarılmış,
 frekans, yüzde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden 
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların; İnternetten bilgiye ulaşabilme bilgilerinin 
çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kendilerini en yetersiz gördükleri konu ise “İşletim 
sistemine zarar gelmesi durumunda bilgisayarı formatlayarak işletim sistemini kurabilirim” 
seçeneği olmuştur. Bu çalışmanın amacı, ileride Tıbbi Sekreter olarak çalışacak olan Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik öğrencilerinin iletişim teknolojileri bilgi düzeylerini tespit ederek
 öneriler geliştirmektir.  Elde edilen sonuçların konu ile ilgili diğer çalışmalara katkı sağlayacağı
 öngörülmektedir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC